Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

(Straipsnis paimtas iš Luko Devitos knygos "Universali paauglystė: įvadas į kosminį amžių")

Toliau pabandysime trumpai apžvelgti nežemiškas civilizacijas daugiausia
remdamiesi kontaktuotojų duomenimis bei senaisiais mitologiniais tekstais,
išskirdami jas pagal planetas, žvaigždžių sistemas ir civilizacijų gyvenimo pobūdį
- paminint matavimus, kuriuose tos būtybės apsireiškia, (akivaizdu, kad žemiečių
gyvenimo būdui tikrai svarbu ar būtybė turi ir fizinį kūną, ar egzistuoja tik
subtilesnėse plotmėse ir apsireiškia lyg holograma).
Teigiama, kad žvaigždė ar žvaigždžių sistema turi savo ypatybes (nors ne visos
žinomos), kai kurios jų, pagal legendinio SpiritWeb portalo duomenis, vadinamos
„žvaigždžių vartais“ (starry gateways) ar „vartų dariniais“ (doorway complex),


greičiausiai pažymint, kad ten funkcionuoja perėjimas iš vienos dimensijos į kitą.
Kaip kad šios sistemos ir jų civilizacijos:

Plejadės vartų darinys (savybė: Forma ir Kūrybiškumas), 3-4 bei 4-5 matavimo
būtybės
Zeta-Reticula (savybė: Kolektyviškumas),3-4 matavimo būtybės
Sirijus - vartų darinys [susietas su humanoidais ir delfinais] ,4-5 matavimo
būtybės
Lyra - vartų darinys (savybė: Išsiplėtimas), 3-4 matavimo būtybės
Vega - 3-4 matavimo būtybės
Arcturus (savybė: Nušvietimas), 4-5 matavimo būtybės [ypač išsivysčiusi
civilizacija]
Orionas (savybė: Dualizmas), 4-5 matavimo būtybės
Andromeda (savybė: Atsakingumas), 4-5 matavimo būtybės, [ Planetų
Konfederacijos vadovų sektorius ]
Alfa Centauri, 4-5 matavimo būtybės
Gulbė (Cygnus), 4-5 matavimo būtybės
Polaris - pagrindinis galaktikos vartų darinys (Laiko ir Erdvės)
Epsilon Eridani žvaigždynas [ planeta Jarga ] - 3-4 matavimo būtybės,
Artimoji Saulės sistema:
Marsas, Venera , Jupiteris, Saturnas, Uranas, Mėnulis...
kaip teigiama, 3-4-5 matavimo būtybės gyvena ar lankosi beveik visose
planetose, astraliniame bei fiziniame plane.
ir galiausiai...

Žemė - taip, yra pagrindo manyti, kad pačiam žydrosios planetos viduje,
vadinamoje tuščiavidurėje Žemėje (Hollow Earth) gyvena 3-4 matavimo būtybės,
o taip pat ir Žemės astraliniame plane.
Toliau apie keletą civilizacijų atskirai.
Bene seniausiai apsilankantys žemėje minimi Lyros žvaigždyno atstovai,
glaudžiai susieti su žmonijos vystymusi. Įdomu, kad pakankamai konkretūs
liudijimai apie gilioje senovėje mus lankiusias nežemiškas civilizacijas ateina iš
tiek pat senų tekstų, kaip apie 5-8 a. sanskrito kalba sukurtas tekstas „Gheranda
samhita“.
Viena civilizacijų, atklydusi iš Lyros, tai – „milžinai“, greičiausiai tie patys, Šumerų
raštuose pristatyti Annunaki – vadinamieji žmonių rasės „bendraautoriai“ ir
pradininkai.
Nenuostabu, kad išsiskirianti jų savybė - gigantiškas dydis, o taip pat ir griežtas,
dogmatiškas charakteris. Ne atsitiktinai pasaulio mitologijoje taip dažnai
sutinkami milžinai, turbūt nei vienos šalies pasakos ar legendos neapsieina be
šių herojų dalyvavimo. Sakoma, kad žemiečių sąmonėje lyriečiai išliko kaip
autoritetingi, griežti, bet globojantys tėvai, kuriuos žmonės mylėjo, tačiau
prisibijojo. Savo rasės pažymėjimui Lyros atstovai naudojo paukščių ir kačių
simbolius.
Kita svarbi žmonijos istorijoje ateivių grupė - sirijiečiai. Manoma, taip pat
dalyvavę žemiečių kūrime ir vystyme, humanoidinės grupės Sirijaus atstovai
pasireiškė kaip žmonių užtarėjai ir gelbėtojai, atitinkantys mylinčios motinos
pusę. Jei lyriečiai buvo linkę vadovauti, sirijiečiai tarnavo žmonių gerovei
nuoširdžiai tam atsiduodami, kartais net pernelyg įsipainiodami ten, kur jiems
nepriklauso. Simboliai, kuriuos naudojo sirijiečiai – žalčiai bei gyvatės ir šunys.
Be humanoidinės rasės Sirijus minimas ir dėl savotiškų antropomorfinio tipo
būtybių, apsilankiusių Žemėje ir bendravusių, pasak gyvos mitologijos, su
Dogono gentimi (Mali, Afrika). Sirijaus energijos yra ypač susietos su žemės
delfinais ir banginiais.
Plejadiečiai – dar viena ateivių grupė, ypač artima žmonijai, galima būtų juos
net vadint vyresniaisiais broliais. Bet taip pat ir mylinčiais globėjais. Beje,
teigiama, kad dėl meilės žmonėms minėtos ateivių rasės jų tiesiog
nepasidalindavo, imdavo peštis tarpusavyje, ar manipuliuoti žemiečiais.
Kartais plejadiečiai suprantami ir kaip „Keliautojai per dimensijas“ bei vartų į
skirtingus matavimus sergėtojai.
Viena žymiausių Plejadžių sąmonės „balsų“ - minėta Barbara Marciniak,
populiarių visam pasaulyje knygų autorė, kurios „Nešantys šviesą“ (Bringers Of
The Dawn, 1992) yra išleista ir lietuvių kalba 2002 m.
Ne mažiau žinomas minėtas „kontaktuotojas“ Billy Meier taip pat teigia ilgus
metus palaikęs ryšį su Plejadžių atstovais, atvykusiais į Žemę.
Billy Meier'io fotografuoti ir filmuoti Plejadiečių erdvėlaiviai, kaip minėta, būtų
geriausios kokybės vaizdo medžiaga visoje ufologijos istorijoje. Tačiau nėra
pilnai aišku, ar plejadiečius galima tapatinti su Billy Meier‘io pristatytomis
būtybėmis, vadinamomis plejariečiais (Plejarans/Plejaren)
Ir žinomiausieji, turbūt vis dar aktyviausiai pasireiškiantys Žemėje, tai minėtieji
„pilkieji“ arba „zetos“ - pagal vietą, iš kur atvykę, Zeta Reticulis žvaigždyną.
Turbūt jau niekam nereiktų priminti jų išvaizdos ypatybių - lašo formos galvos su
nepamainomomis juodomis kaip anglis pailgomis akimis, užtikrinančiomis
hipnotizuojantį žvilgsnį. „Zetos“ minimi beveik visuose vadinamųjų pagrobimų
atvejuose. Yra rimto pagrindo manyt, kad jie ne tik tyrinėja žmonių rasę, bet ir
bando „pasiskolinti“ vieną kitą elementą ar net užsimezgusį vaisių hibridų kūrimo
tikslais.
Daugiausia pagrobimo atvejų yra užfiksuota JAV, su tuo siejasi hipotezė apie
slaptą Amerikos vyriausybės ir nežemiškos civilizacijos sandėrį, leidžiantį
„pilkiesiems“ grobstyti žmones mainais už pasakiškas technologijas karinėms
struktūroms. Buvęs karinių pajėgų bendradarbis, minėtas fizikas Bob Lazar
niekad nesakė matęs nors vieną ateivį, bet slaptoje bazėje „Vietovėje 51“ jo
matyta ir tyrinėta nedidelių gabaritų skraidanti lėkštė - „sportinis modelis“-
sprendžiant pagal vidaus įrangą būtų per maža suaugusiam žmogui, ir labiau
atitiktų mažo dydžio būtybes.
Manoma, kad „zetos“ veikia Žemėje jau nuo antrojo pasaulinio karo laikų.
Klasikinėje, anksčiau aptartoje Rosvelo istorijoje taip pat yra duomenų apie
erdvėlaivį, pritaikytą būtybėms, panašiausiomis į Zeta Reticulis atstovus.
Dar labiau šokiruojanti versija sietų „pilkuosius“ su Trečiojo Reicho Vokietija ir
asmeniškai Adolf Hitler'iu, kuris, kaip visuotinai žinoma, tikėjo ateinančia nauja
super-žmogaus rase. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad „zetos“ galėjo tiesiogiai
įtakoti Hitler'į ar nacių karinę vadovybę ir nuorodomis į tai pateikiama okultinė
Trečiojo Reicho istorija, slaptų grupuočių bei „SS“ padalinių bandymai sukurti
skraidančios lėkštės prototipą, o taip pat koncentracijos stovyklos, kaip žmonių
šaltinis „pilkųjų“ ateivių genetiniams eksperimentams.
Nuo šių niūrokų hipotezių persikelkime į šiltas, meilės kupinas vibracijas iš visai
artimos grožio ir gėrio planetos, vardu Venera. Visad gyva romantiškų sielų
mitologijose, Venera buvo mokslininkų „nuvainikuota“, kaip negalinti turėti savo
miglotame paviršiuje nei užuominos į gyvybę.
Tačiau, kaip teigia mistikai, jei ieškotume egzistencijos ne fizinėje plotmėje, bet
aukštesnėse dimensijose, tuomet - Veneroje švyti astraliniai miestai ir juose
gyvena savita civilizacija.
Apie būtybių iš Veneros apsilankymą Žemėje bene ankstyviausiai, 1952 m.
pareiškė „kontaktuotojas“ George Adamski. Kaip minėta, nors Adamski turėjo
liudininkų raštiškus patvirtinimus, nuotraukas, pasakojimus apie technologijas -
jos kelia daug abejonių net ir atviros mąstysenos ufologams. Tačiau keistas
sutapimas yra ir tai, kad Adamski'o nufotografuotos skraidančios lėkštės labai
panašios į Trečiojo Reicho erdvėlaivius iš slaptųjų karinių projektų
dokumentacijos.
Nuskambėjo ir daugiau atvejų, pasakojančių sąsajas su Venera, ar tiesioginių
atstovų apsireiškimai bei prisistatymai, bene žymiausi kurių – dar 7 dešimtmetyje
minėtas Valiant Thor ir vėlesniais laikais - Omnec Onec.
Atrodanti lyg ir paprasta Žemės moteris, Omnec sakosi atkeliavusi iš Veneros ir
pradžioje daug laiko praleidusi Tibete, slaptame vienuolyne kalnuose, kur
atstovai iš kitų planetų adaptuojasi gyvenimui Žemėje - mokosi prisiderinti prie
gravitacijos bei žemiškų vibracijų, valgyti maistą ir naudotis fiziniu kūnu.
Tuo tarpu šių dienų inkų dvasinis mokytojas Willaru Huayta detaliai pasakoja apie
savo kelionę į Venerą astraliniame plane. Garsus okultinių knygų autorius
Lobsang Rampa taip pat aprašo apsilankymą pas Žemės „sesę“, veikale „Mano
vizitas į Venerą“ (My Visit to Venus, 1958)
***
Svetainė www.nso.lt mums taikliai primintų, kaip buvęs ilgametis JAV karinės
žvalgybos pulkininkas, ypač šviesi asmenybė Robert O. Dean atskleidė ir
pakartotinai primena, kad nuo pat pokario laikų NATO štabas Europoje (kur
tuomet tarnavo karininkas) kaupė įslaptintą „kosminę informaciją“. Jau 1967 m.
Robert O. Dean susipažino su vienu dokumentu, pateikiančiu galimo nežemiškų
civilizacijų poveikio žmonijos atsiradimui ir vystymuisi analizę. Jame tvirtinama,
kad Žemę tūkstančius metų lankė kelių nežemiškų civilizacijų atstovai, aktyviai
dalyvavę žmonijos vystymosi eigoje. Taip pat teigiama, kad prieš daug tūkstančių
metų kitų civilizacijų atstovai bendromis pastangomis ir genetinės inžinerijos
būdu sukūrė hibridinę žmonių rasę, turinčią kombinuotas keleto rasių savybes. Ir
tam tikrais žmogaus evoliucijos etapais ateiviai, tikėtina, koregavo žmonijos
raidą. Pasak Robert O. Dean'o karinei vadovybei ir vyriausybei buvo nuo seno
žinoma, kad mūsų planetą lanko bent keturios ateivių civilizacijos, ir viena jų
beveik identiška mūsiškei.

 

Ufologija.lt  talpina ištraukas iš Luko Devitos knygos „UNIVERSALI PAAUGLYSTĖ: įvadas į kosminį amžių“. Kas nenori laukti ištraukų, o perskaityti visą knygą, galite ją įsigyti čia: Universali paauglystė: įvadas į kosminį amžių

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.