Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

2005 metų lapkritį nežinomi anonimai pradėjo tiekti informaciją apie šį projektą laiškų apsikeitimo grupei, jungiančiai NSO reiškinių tyrinėtojus iš viso pasaulio. Serpo projektas - ypatingai slapta amerikiečių ir ateivių apsikeitimo žmonėmis programa, kuri buvo vykdoma 1965-1978 metais. Dvylika JAV kariškių buvo išsiųsti į Zeta Reticuli žvaigždės sistemoje esančią Serpo planetą, o viena būtybė tuo metu liko Žemėje.

Forumo "meškos ausyje" dalyviai išvertė šiuos laiškus į Lietuvių kalbą. Ar tai tikri įvykiai ar fantastika - paliekame spręsti skaitytojams. Savo išvadas pateiksime straipsnių ciklo pabaigoje. Šią savaitę publikuojame sekančius laiškus

Tryliktasis anonimo laiškas (1d.), 2006-01-28 (versija: 1.02)


[Bilo Rajano pastaba: Šis laiškas buvo atsiųstas tiesiogiai man, o ne Viktorui Martinezui. Jis žemiau pateiktas {tiksliai} žodis į žodį. Nieko nebuvo pridėta ar pakeista. Klaidos nebuvo taisomos, o teksto apipavidalinimas išlaikytas {toks, koks buvo}.]
Mes turėjome rimtų sunkumų. Kaip mums išaiškinti savo mokslą svetimoms būtybėms, kurios nežino Einšteino, Keplerio ar jokių kitų mūsų laikų mokslininkų. Paprasta matematika jiems atrodo tokia svetima. Nežemiška būtybė-2yra tikrai gudri. Atrodo, {kad} ji supranta mūsų kalbą daugiau nei 1 ir 2 {gali šnekėti ne tik paprasčiausioms temomis}. Ji, atrodo, netgi supranta mūsų matematikos pagrindus. Mes pradėjome nuo matematikos pagrindų. 2 plius 2. Tada {tai} tęsėm toliau. Ji suprato ir susigaudė taip greitai, kad ji toliau tęsė be mūsų pagalbos. Kai ji pakartojo 1000 kart 1000 bei pateikė atsakymą, mes supratome, jog jos intelekto koeficientas (IQ) didžiulis. Mes jai parodėme savo logaritminę liniuotę {slide rule}. Jai prireikė poros minučių, kad ją perprastų, nors nemanau, kad ji pilnai suprato visus logaritminės liniuotės simbolius. Ji iš tikrųjų yra nepaprasta. Mes joje atradome asmenybę. Gal todėl, kad su ja praleidžiame daugiau laiko nei su kitais. Ji labai geros širdies, gali tiesiog tai joje pajusti. Ji iš tikro mumis rūpinasi ir netgi nerimauja dėl mūsų. Per pirmą mūsų naktį {Serpe}, atrodo, ji pasirūpino viskuo, kad nieko mums netrūktų. Ji perspėjo mus dėl karščio ir šviesos. Ji paminėjo, kad SERPE nesutemsta taip, kaip Žemėje. Įdomu, iš kur ji tai žino? Ar ji lankėsi Žemėje? Gal ji tik supažindinta su Žemės ypatybėmis. Gal jie turi knygų apie Žemę. Kad ir kaip ten bebūtų, pirmąją naktį ji mus perspėjo apie vėjus, kokius vėjus! Smarkūs vėjai prasideda, kai tik nusileidžia viena saulė. Kita {visiškai} nenusileidžia, bet lieka žemai horizonte. Vėjai pučia dulkes, palaidas dulkes į mūsų trobeles. Pirma naktis mums buvo labai sunki. Mes tai vadiname naktimi, o ebeniečiai, atrodo, tai vadino tiesiog jų dienos tarpu. Nežemiška būtybė-3 žinojo žodį „diena", bet jį interpretavo kitaip nei Žemės diena. Gal ji nėra buvusi Žemėje. Naktį mes prastai miegojome. Ebeniečiai nemiega taip, kaip mes. Jie atrodo ilsisi tam tikrus laiko tarpus, o tada išsijudina ir {toliau} užsiiminėja savo reikalais, kad ir kokie jie būtų. Kai pabudome, nežemiška būtybė-2 jau buvo lauke prie mūsų trobelės. Aš atidariau duris, o ji {jau} laukė. Kodėl? Iš kur ji sužinojo, kad mes atsibudę? Galbūt, trobelės stebimos kažkokiais jutikliais? Nežemiška būtybė-2 pakvietė mus sekti ją į maitinimosi vietą. Ji nepanaudojo žodžių pietų salė {dining hall}, menė {chow hall} ar valgykla {fcility}. Ji panaudojo žodį vieta. Kai tik surinkau komandą, mes perėjome kaimą. Aš pavadinau jį kaimu {village}, kad kažkaip jį pavadinčiau {for the sake of wording}. Mes įėjome į didelį pastatą. Jis atrodė didelis, lyginant su žemaūgiais ebeniečiais. Ant stalų buvo maisto. Manau, {kad} mes pavadintume šią vietą mene {chow hall}. Ebeniečiai pažiūrėjo į mus, bet toliau valgė. Ar jie negamina maisto savo trobelėse? Galbūt, visi maitinasi čia? Mes priėjome prie stalų su maistu. Toks pat maistas, kokį matėme ir valgėme kosminiame laive, išskyrus kelis {nematytus} patiekalus. Jie turėjo {bad} dideles vazas {bowls} su kažkuo, panašiu į vaisius. Keistai atrodantys patiekalai. Jie taip pat turėjo kažko, panašaus į varškės sūrį {cottage cheese}, kurio skonis buvo panašus į prarūgusį pieną, bet po pirmo įspūdžio, neblogas. Aš padrąsinau visus komandos narius valgyti ir gerti. Mes puikiai galėtume priprasti prie šio maisto. Bet 700 siūlo valgyti jų maistą tik kartą per dieną, o kitus kartus maitintis savo maisto daviniais {C-rations}. Taip mūsų {virškinimo} sistema prisitaikytų prie ebeniečių maisto. Mes atsisėdome prie mažo, lyginant su mūsų standartais, stalo ir valgėme. Ebeniečių, tikriausiai, buvo maždaug 100, {jie} tik valgė ir mums iš tikrųjų netrukdė. Labai dažnai galėjome pagauti {žvilgsniu} ebeniečius spoksančius į mus. Bet tai mes buvome kitokie {freaks}, o ne jie. Mes esame svečiai. Mes esame svetimi. Mes iš tikrųjų turėjome jiems atrodyti keistai. Mes visi atrodome skirtingai, o jie visi atrodo vienodai. Kaip jie gali prilyginti mus sau? Jie negali. Mes spoksome į juos, jie spokso į mus. Tada mes pamatome kitaip atrodantį ebenietį. Labai keistai atrodantį padarą, didelį, ilgomis rankomis, atrodė, kad pro mus praplaukė ant ilgų kojų. Negali būti ebeniečiu. Mes visi spoksojome. Šis padaras tiesiog praplaukė pro mus net nepažvelgęs į mus. Susiradau nežemišką būtybę-2. Ji valgo su kitomis trimis {būtybėmis}. Kai tik aš prie jos prisiartinu, ji atsistoja ir nulenkia savo galvą beveik į mane. Galbūt, tik pasisveikinimas, reikia tai įsidėmėti. Aš klausiu jos apie {abet} padarą, kurį matėme. Aš klausiu, ar ji buvo kitos rasės ebenietis. Nežemiška būtybė-2 atrodė sutrikusi. Ji paklausė manęs „koks padaras?". Aš panaudojau žodį padaras {creature}. Galbūt, tai suprato kaip įžeidimą, o gal ji nežinojo šio žodžio? Aš parodžiau į padarą, esantį kitame pastato gale. Tada ji suprato, ką aš turėjau galvoje. Nežemiška būtybė-2 pasakė „ne ebenietis, tik lankytojas". Toks, kaip tu, rodydama į mane. Tvarka, supratau, jie čia turi kitų ateivių lankytojų. Spėju, kad mes nevieninteliai. Tada aš paklausiau nežemiškos būtybės-2, iš kokios planetos šis lankytojas atvyko? Nežemiška būtybė-2 pasakė kažką panašaus į Korta (CORTA), nesu tikras, ar žodis {work} tikslus, nors paprašiau jos pakartoti jį du kartus. Gerai, kur yra KORTA? Ji nusiveda mane prie televizoriaus, tai bent jau atrodo kaip televizorius. Jis buvo pastatytas pastato kampe. Jis atrodo, kaip kažkoks komandinis postas. Ji prideda pirštą prie stiklo ir kažkas atsiranda. Visata? Žvaigždžių sistemos. Aš neatpažįstu nė vienos iš jų. Ji rodo į kažkokį tašką ir sako „Korta". Gerai, o kur yra Žemė? Ji rodo į kitą tašką ir sako „Žemė". Sprendžiant pagal šį televizoriaus stiklinį kosmoso žvaigždėlapį, Korta ir Žemė yra labai artimos. Bet aš nežinau šio žvaigždėlapio mastelio. Galbūt, jas {Žemę ir Kortą} skiria trilijonai mylių, o gal 10 šviesmečių? Bet jos atrodo artimos. Reikės liepti vienam iš mokslininkų užmest į tai akį ir išsiaiškinti. Gerai, aš dėkoju nežemiškai būtybei-2. Ji atrodo patenkinta. Ji atrodo beveik kaip angelas. Ji atrodo tokia labai maloni. Ji palietė mano ranką, parodė į mano stalą ir pasakė „Valgyk. Geras maistas?". Aš nusijuokiau ir pasakiau „Taip, geras menės maistas". Ji atrodė nustebusi. Matyt, kad ji nežino, kas yra menė. Aš parodžiau į pastatą ir pasakiau „menė, Žemėje valgymo vieta". Ji pakartojo tai, ką aš pasakiau „menė, Žemėje valgymo vieta". Aš nusijuokiau ir nuėjau šalin. Dabar ji galvos, kad visi Žemės restoranai vadinami menėmis.
Mes grįžome į savo trobeles. Mes privalome geriau susiplanuoti savo veiklą. Surengiame pasitarimą. Visi atrodo žvalūs. Mes susidomime išvietėmis, kur mes lengvinsimės? Nežemiška būtybė-1 ateina {kaip tik laiku}, tarsi skaitydama mūsų mintis, galbūt jie gali netgi tai. Jis pasako {ir} parodo mums trobelėje puodą. Mums visiems buvo įdomu, kas tai buvo. Gerai, tai mūsų išvietė. Supratome, kad ji nelabai mums tiks, bet mums teks pasitenkinti tuo, kuo turime. Tada mes supratome, kad puode yra kažkokios rūšies chemikalų. Mūsų atliekos bus suskaidomos ar kažkas panašaus?. Iš tikro negaliu pasakyti. Kiekviena iš keturių trobelių turi po savo puodą. Kol kas tai mums tiks. Nežemiška būtybė-2 sako mums, kad vaikščiotume ant žemės. Nesu tikras, ką ji tuo nori pasakyti, bet 420 sako kad tai gali reikšti, kad mes turėtume tiesiog pasivaikščioti. Gerai, mes taip ir padarysime. Aš sudarau komandas: 102 liks su 225. Aš noriu, kad 633 ir 661 apžiūrėtų televizoriaus stiklinį žvaigždėlapį ir pažiūrėtų, ar jie gali pasakyti, kuri žvaigždžių sistema yra Korta. Aš paprašiau 518 patikrinti {kokia} temperatūra bei užsiimti kitais oro stebėjimais. Aš žinau, kad yra karšta. Labai karšta. Turėtų {Most} būti virš 140°F {60°C} laipsnių. 754 perspėja mus, kad būtume užsidengę nuo saulės radiacijos. 754 sako, kad radiacijos lygis yra aukštas. Man tai nelabai patinka. Tai man primena Nevadą. 1956 {metais} per vienus atominės bombos bandymus, buvo karštas oras ir turėjome saugotis atominių sprogimų {sukeltos} radiacijos. Dabar mes esame keistoje planetoje, nutolusioje per 40 šviesmečių nuo Žemės, kurioje yra karšta bei radiacija. Bet mes turime tyrinėti, tam mes esame atsiųsti. Mes pradedame vaikštinėti, 475 padarys nuotraukų su mūsų karinėmis fotokameromis. Tikiuosi, kad radiacija nepakenks filmui. Kaip mes jį išryškinsime? Gal mes ne viską apgalvojome? Sudarau komandą su 225. Mes einame prie didelio pastato atviromis durimis. Mes įeiname, atrodo kaip klasė, bet ebeniečių čia nėra. Čia yra didelis ekranas {television tube}, kuris užima visą sieną. Ekrane yra mirksinčių švieselių. Mes apžiūrime ekraną. Jis labai plonas. Man įdomu, kaip jis veikia. Kur yra lempos ar elektroninės {detalės}? Bet gal būt jie šioje srityje yra daugiau pasistūmę. Jie privalo tokiais būti. Šiame pastate neradome daugiau nieko įdomaus {We don't find touch else in this building}. Mes judame toliau, oho, kaip karšta, tikiuosi, kad priprasiu prie to. Mes radome aukštą bokštą. Atrodo, kaip anteninis bokštas, bet jis su dideliu veidrodžiu. Pamatėme jį {iškart}, kai vakar atvykome. Mes pastebėjome prie durų stovintį ebenietį, bet jis pasitraukia į šalį. Mes paklausėme, ar jis supranta angliškai. Jis tik žiūri į mus, bet atrodo draugiškai. Spėju, kad jis angliškai nekalba. Mes įeiname į pastatą. Negalime rasti jokių laiptų. Bet mes matome savotišką apvalų stiklinį kambarį. Galbūt tai liftas? Tada išgirstame anglų kalbą. Mes apsisukame ir pamatome stovinčią nežemišką būtybę-2. Iš kur ji atsirado? Aš {paklausiu} jos „ar galime apžiūrėti šį pastatą?". Ji pasakė, „taip, žinoma". Ji parodo į stiklinį kambarį ir pasako, „kilkite viršun". Gerai, mes įeiname į stiklinį kambarį. Stiklinės durys užsidaro ir mes kylame tikrai greitai. Beveik akimirksniu mes pasiekėme viršūnę. Bet kas gi čia? Mes paklausėme nežemiškos būtybės-2, „kas tai?". Ji parodo į saulę, tada parodo į kambario viršų, kur yra veidrodis. Tada ji parodo į žemę. Gerai, mes tai matome. Bokštas yra apskritimo viduryje. Apskritimas yra ant žemės. Kiekviename apskritimo ketvirtyje yra po simbolį. Matau, kad saulės {spinduliai} nukreipti pro veidrodį, galbūt, tai ne toks veidrodis, kokius mes žinome, nes saulės šviesa keliauja pro jį. Kai tik saulės šviesa pereina veidrodį, šviesa nukreipiama į vieną iš simbolių, esančių apskritime. Nežemiška būtybė-2 sako, kad kai saulė paliečia simbolį, ebeniečiai keičia. Nesu tikras, ką tai reiškia. Galbūt, ji turi omenyje, kad tai nurodo ebeniečiams ką daryti. Panašu, kad 225 mano, jog tai saulės laikrodis. Kai saulė kerta simbolį, ebeniečiai pakeičia savo užsiėmimą ir daro ką nors kitką. Galbūt, ebeniečių diena įsprausta į griežtus rėmus. O gal tai jų laikrodis? Keista. Bet mes esame svetimoje planetoje. Džiaugiuosi, kad vis dar turiu humoro jausmą. Tai yra tik pirmoji mūsų diena, pirmoji diena mokykloje. Mums reikia daug ko išmokti. Mes privalome protą laikyti atverta. Mes negalime dalykus vis lyginti su žemiškais. Mes privalome atverti savo protus naujoms idėjoms ir naujam mokslui. Visi tie dalykai yra mums svetimi, bet mes turime juos perprasti. Aš parodžiau į savo rankinį laikrodį, o tada į žemę ir gestais parodžiau nežemiškai būtybei-2, kad abu daiktai yra laiko {matavimo} prietaisai. Nesu tikras, ar ji suprato. Bet aš pasakiau „laikas" ir tada ji suprato... „Taip, Ebeniečių laikas" ji pasakė, rodydama į žemę. Aš vėl parodžiau į rankinį laikrodį ir pasakiau „Žemės laikas". Nežemiška būtybė-2 tada šyptelėjo ir pasakė, "ne, jokio žemės laiko Serpe". Gerai, tai galima suprasti. 225 pasakė, kad ji tik paaiškino mums, kad Žemės laikas netinka Serpe. Spėju, kad ji {taip ir} padarė. Kam čia mūsų laikrodžiai ar laiko prietaisai tinka? Jie {niekam} netinka. Mums reikėtų pradėti naudotis ebeniečių laiku. Bet taip pat mes turime sekti savo laiką, kad žinotume, kada išvykti. Dešimt metų atrodo kaip milijonas. Galbūt, skaičiuojant ebeniečių laiku tai galėtų būti kaip tik milijonas metų. Tikėkimės, kad ne. Nėra kada galvoti apie namus, mes turime misiją ir pareigas, {kurias reikia} atlikti. Mes esame karinė komanda ir turime išlaikyti šią mintį. Aš ir 225 grįžtame į stiklinį kambarį {glass bowl} ir nusileidžiam ant žemės. Mes įeiname į kitą, vėl didelį pastatą. Viduje randame visur vilnijančius augalus. Tai turėtų būti savotiškas šiltnamis. Jie augina maistą. Viduje yra daugybė ebeniečių. Jie su nepasitenkinimu žiūri į mus. Bet mes tiesiog įeiname ir vaikštome viduje. Vienas ebenietis prieina prie mūsų ir {kažką} sako, bet ebenietiškai. Jis atrodo kažką mums aiškina. Jis parodo į lubas, o tada į mūsų galvas. Gal jis mums sako, kad užsidengtume galvas. Reikia susirasti nežemišką būtybę-2. Mes išeiname atgal į lauką ir ten randame nežemišką būtybę-2, atrodo, ji visada yra šalia. Dabar mes supratome kodėl, ji mus stebi ant mūsų diržų nešiojamų prietaisų {pagalba}. Ji sako, „maisto gaminimo vieta". Gerai, gal mes užteršėme patalpą. Mes pasakėme jai, kad kitas ebenietis kažką mums aiškino, o tada parodė į mūsų galvas. Nežemiška būtybė-2 atrodė sutrikusi ir nuėjo atgal į pastatą kartu su mumis. Tas pats Ebenietis persimetė {keletu} žodžiu su nežemiška būtybe-2. Tada nežemiška būtybė-2 mums pasakė, kad, norėdami įeiti, privalome uždengti savo galvas. Kodėl? Bet mes nesiginčijame. Tas kitas ebenietis paduoda mums savotiškas medžiagines kepuraites {had} ir mes jas nešiojame. Mes vaikštome viduje, ebenietis atrodė patenkintas. Mes apžiūrinėjame jų augalus. Jie augina augalus dirvoje. Jie turi laistymo sistemą. Jie kiekvieną augalą taip pat uždengė savotiškais permatomais audiniais. Aš parodžiau į laistymo sistemą ir paklausiau nežemiškos būtybės-2, ar tai vanduo, ar tai geriamas vanduo. Nežemiška būtybė-2 atsakė, „taip". Tada ji suprato, kad mes ištroškę. Nežemiška būtybė-2 nusivedė mus į vietą netoli kito įėjimo ir pasiūlė mums vandens, bent jau mes manome, kad tai yra vanduo. Skonis kaip chemikalų, bet tai vanduo. Iš tikro gana skanus.

Tryliktas anonimo laiškas (2d.), 2006-01-28 (versija: 1.02)


[Bilo Rajano pastaba: šis laiškas buvo siųstas tiesiai man, be siuntimo Viktorui Martinezui. Jis žemiau pateiktas pažodžiui. Nieko nebuvo pridėta ar redaguota. Klaidos nebuvo pašalintos, o formatavimas buvo išlaikytas.]
Ebeniečių lyderis yra didesnis padaras nei kiti. Jis atrodo esąs agresyvesnis nei kiti ebeniečiai. Rašydamas agresyvesnis, neturiu galvoje {don't me} priešišku būdu. Jis atrodo esąs bosas, panašus į mane, kaip komandos vadas. Jo balsas, net ir po tiek daug laiko, aš vis dar negaliu suprasti jokių žodžių, yra griežtas ir su tokiu tonu, kuris skiriasi nuo likusių. 203 tvirtina, kad lyderis turi charakterį {attitude}. Aš sutinku. Jis mums yra ypatingai draugiškas ir išpildė visus mūsų prašymus. Lyderis pateikė mums daugybę reikalavimų. Iš kurių daugumą mes įvykdėme. Vienas keistas reikalavimas buvo mūsų kraujas. Jis norėjo, kad mes visi duotume po kraujo pavyzdį. Nežemiška būtybė-2 paaiškino, kad kraujas arba gyvybės skystis, kaip jį pavadino nežemiška būtybė-2, buvo jiems reikalingas, kad pagamintų mums bet kokius vaistus, jei kada nors mums jų prireiktų. 700 ir 754 nujaučia, kad kraujo pavyzdžiai gali būti naudojami kitiems tikslams. Mes leidome ebeniečiams panaudoti eksperimentams 308-ojo kūną. Jie paėmė visą 308-to kraują, tai buvo {padaryta} be mano pritarimo. Aš parašiau apie tai žurnalo 3888 {įraše}. Dėl ko mes su ebeniečiais turėjome labai įtemtą situaciją. Kai nukeliavome į pastatą, {kuriame buvo} laikomas 308-ojo kūnas, mums keletas ebeniečių užtvėrė kelią. Pasirodė nežemiška būtybė-1 ir aš paaiškinau, kad mes norime {susigrąžinti} 308-ojo kūną. Nežemiška būtybė-1 pasakė mums, kad kūnas buvo saugykloje ir mes negalime jo pasiimti. Mes pasakėme nežemiškai būtybei-1, kad mes jį pasiimsime. Vienuolika mūsiškių, apėjo šešis ebeniečius, ir įžengė į pastatą. Jie nebandė mūsų sustabdyti. Būdami viduje mes negalėjome atidaryti nei vieno iš konteinerių. Ten buvo {naudojama} kažkokia sistema, galbūt įslaptinto tipo, kuri buvo naudojama užrakinti konteinerius. Mes tikrai radome konteinerį, kuriame buvo laikomas 308-ojo kūnas. Nusprendėme nusiųsti 899 į mūsų saugyklą, paimti šiek tiek sprogmenų konteinerio atidarymui. Pasirodė nežemiška būtybė-2 su lyderiu. Nežemiška būtybė-2 buvo ypatingai mandagi ir paprašė mūsų palaukti. Ji panaudojo žodį „prašau" kelis kartus. Iš tikro ji pavartojo anglišką žodį „maldauju". Mes atlyžome {backed off} ir aš pasakiau nežemiškai būtybei-2, kad mums reikia mūsų draugo kūno ir kad norime jį apžiūrėti. Nežemiška būtybė-2 išvertė tai lyderiui. Tarp jų dviejų užsimezgė ilgas apsikeitimas žodžiais. Pagaliau, nežemiška būtybė-2, kuri atrodė labai išsigandusi {frustrated}, mums pasakė, kad lyderis norėtų, kad mes keliautume į kitą vietą ir pasikalbėtume su kitu ebeniečiu, daktaru, apie 308- ojo kūną. Nežemiška būtybė-2 paaiškino, kad viską, ką norime sužinoti apie 308-ojo kūną, mums papasakos ebeniečių daktaras, kuris, kaip sakė nežemiška būtybė-2, kalba angliškai. Aš pasakiau nežemiškai būtybei-2, kad paliksiu 899 ir 754 čia, pasaugoti kūno, o likusius pasiimsiu į kitą vietą, {kurioje yra} daktaras. Nežemiška būtybė-2 išvertė tai lyderiui. Vėl, tarp jų dviejų užsimezgė ilgas, užtęstas žodžių apsikeitimas. Tai tęsėsi keletą minučių. Pagaliau, nežemiška būtybė-2 pasakė, kad lyderis norėtų, kad mes visi paliktume šį pastatą ir aplankytume gydytoją. Aš pasakiau nežemiškai būtybei-2 „ne, aš nepaliksiu 308-ojo kūno vieno". Jaučiau, kad visa tai virsta susidūrimu. Liepiau 518 ir 420 nueiti {į mūsų patalpas}, pasiimti mūsų pistoletus ir grįžti kaip galint greičiau {ASAP - As Soon As Posible}. Aš neketinau leisti ebeniečiams suardyti {counterman} mano planą. Kai nežemiška būtybė-2 tai išgirdo, ji pasakė man palaukti ir uždėjo savo ranką man ant krūtinės. Aš jai pasakiau, kad išverstų tai vadui. Vėl, tarp jų dviejų vyko kelėtos minučių apsikeitimas žodžiais. Tada nežemiška būtybė-2 pareiškė, kad vadas pakvies gydytoją čionais, kad su mumis aptartų situaciją. Nežemiška būtybė-2 paprašė manęs, „prašau, nesiųsk savo vyrų {atsinešti} ginklų. Ginklai nereikalingi, mes galime išspręsti tai ir be ginklų. Prašau, nereikia." Aš pasakiau nežemiškai būtybei-2, kad mes apsieisime be ginklų, bet neišeisime, kol nepamatysime 308-ojo kūno. Vadas kažką padarė su savo komunikacijos prietaisu, kabančiu ant jo diržo. Maždaug po 20 minučių pastate pasirodė trys ebeniečiai. Vienas iš ebeniečių prisistatė kaip daktaras ir labai gerai kalbėjo angliškai. Šio daktaro balsas labai keistai skambėjo, visai kaip žmogaus balsas. Šis daktaras neturėjo spiegiančio {high pitch} akcento {tokio}, kaip nežemiškos būtybės-1 ir nežemiškos būtybės-2. Man šis daktaras padarė labai didelį įspūdį. Man tik yra įdomu, kur jis buvo per pastaruosius 18 mėnesių? Mes niekada ankščiau jo nematėme. Šis daktaras mums pasakė, kad 308-ojo kūnas nebuvo konteineryje. Ebeniečiai jau atlikę eksperimentus su 308-ojo kūnu, nes laikė garbe dirbti su tokiu pavyzdžiu. Daktaras pasakė, kad 308-ojo kūną jie panaudojo, kad sukurtų savotišką klonuotą žmogišką būtybę. Šioje vietoje sustabdžiau daktarą. Aš pasakiau daktarui, kad mano komandos draugo kūnas yra Jungtinių Amerikos valstijų, planetos Žemė, nuosavybė. Kūnas nepriklauso ebeniečiams. Aš neleidau atlikinėti jokių eksperimentų su 308-ojo kūnu. Aš paaiškinau, kad žmonės elgiasi su kūnu {pagal} religinius {įsitikinimus}. Tik aš galėjau leisti panaudoti 308-ojo kūną eksperimentams. Aš pareikalavau, {kad} parodytų kūną. Šis daktaras paaiškino, kad kūno nebėra. Šis daktaras pasakė, kad visas jo kraujas ir kūno organai buvo išimti ir panaudoti kitų būtybių klonavimui. Žodžio „būtybės" panaudojimas iš tikrųjų išgąsdino mane ir kitus. 899 ypatingai supyko. Jis iškeikė daktarą. Aš įsakiau 899 nutilti. Tada liepiau 203 išvesti 899 iš pastato. Aš supratau, kad šis klausimas gali pavirsti dideliu incidentu. Negalėjau leisti, kad taip nutiktų. Mūsų buvo tik vienuolika ir mes suvokėme, kad jei ebeniečiai užsinorėtų, jie labai lengvai galėtų mus įkalinti ar nužudyti. Bet nemaniau, kad ebeniečiai griebtųsi tokio elgesio. Nesiruošiau leisti šiam incidentui išsivystyti į kažką blogesnio. Supratau, kad nedaug ką galėjome padaryti dėl to, ką ebeniečiai padarė su 308-ojo kūnu. Nežemiška būtybė-2 atrodė labai nusiminusi. Ji pasakė, kad visi turėtų būti geri, ji pakartojo žodį „geri" daug kartų. Nežemiška būtybė-2 nenorėjo, kad šis susidūrimas išsiplėtotų. Man lyg ir pagailo nežemiškos būtybės-2. Ji bandė tarpininkauti šiame reikale. 203 pasiūlė sugrįžti į mūsų gyvenamąsias patalpas ir surengti komandos pasitarimą. Aš pasakiau lyderiui, kad nenoriu toliau kištis tarp to, kas liko iš 308-ojo kūno ir eksperimentų. Parodžiau pirštu į lyderio veidą. Nežemiška būtybė-2 kartu su daktaru išvertė. Daktaras, kuris buvo itin atviras, pasakė man, kad nieko daugiau nenutiks kūnui, bet perspėjo, kad labai mažai kas beliko iš to kūno. Tada nežemiška būtybė-2 man pasakė, kad jų lyderis buvo susirūpinęs, jog mes nusiminėm. Mes buvome jų svečiai. Lyderis buvo nusiminęs, kad mes buvome įžeisti. Lyderis nenorėjo mūsų nuliūdinti ir prižadėjo, kad daugiau nieko kūnui nenutiks. Aš padėkojau nežemiškai būtybei-2 ir paprašiau jos perduoti tai lyderiui. Grįžome į savo {out} trobeles. Visi buvo nuliūdę, ypatingai 899. Pasakiau visiems, kad nusiramintų. Paaiškinau mūsų situaciją, lyg komandos nariai dar patys nebūtų suvokę, kad mūsų buvo tik vienuolika kariškių. Nebuvo jokio būdo nugalėti ebeniečius. Mes neatvykome 40 šviesmečių tam, kad pradėtume karą su ebeniečiais. Karą, kurio negalėtume laimėti. Mes net negalėtume laimėti paprasčiausių kumštynių prieš ebeniečius. Taip, galbūt mes galėtume juos primušti, bet kas tada? Turime suvokti savo situaciją ir elgtis atitinkamai. Įsakiau kiekvienam komandos nariui apmąstyti situaciją ir susitaikyti su faktais, {liečiančiais} 308-ojo kūną. Liepiau 633 ir 700 ištirti šitą klonavimą su angliškai kalbančiu ebeniečių daktaru. surinkime visus duomenis apie tai, ką jie padarė su kūnu ir ką galime sužinoti apie kūną ir ebeniečių eksperimentus su kūnu.
Nežemiška būtybė-2 atėjo į trobelę. Pasakiau nežemiškai būtybei-2, kad 633 ir 700 ruošėsi ištirti, kas liko iš 308-ojo kūno. Jie taip pat atliks ebeniečių eksperimentų, darytų su 308 kūnu, tyrimus. Nežemiška būtybė-2 atrodo labai susirūpinusi. Kartais mums sudėtinga, netgi po šitiek laiko praleisto šioje planetoje, atpažinti ebeniečio veido išraiškos prasmę. Nežemiška būtybė-2 atsakė, kad ji pirma turi gauti patvirtinimą, „patvirtinimas" nežemiškai būtybei-2 buvo naujas žodis. Ji, tikriausiai, skaitė ar mokėsi mūsų kalbos. O gal tiesiog įsidėmi išgirstus mūsų žodžius? Pasakiau nežemiškai būtybei-2, kad ji gali eiti {ir} gauti leidimą, bet, kai mes atvykome, mums buvo pasakyta, kad neturime jokių mūsų judėjimo suvaržymų. Nežemiška būtybė-2 pasakė, kad ji pakalbės su lyderiu. 633 ir 700 surinko tyrimo įrangą ir pasiruošė ebeniečių laboratorijos apžiūrai. Pagal mūsų laiko {matavimo} priemones, nežemiška būtybė-2 grįžo apytiksliai po 80 minučių. Nežemiška būtybė-2 pasakė, kad mano vyrai gali aplankyti jų laboratoriją. Nusprendžiau, kad ir aš pats ją aplankysiu. Mane, 633 ir 700 nežemiška būtybė-2 palydėjo į laboratorijos pastatą. Mus teko į ten nuskraidinti helitransportine priemone, kaip mes vadiname jų sraigtasparnius. Šiek tiek užtrukome, kol atvykome į šią vietą. Pagal mūsų kompaso duomenis, kurie iš tikrųjų nėra kompaso duomenys, bet mes pasirinkome atskaitos taškus, tai pagal juos, mes keliavome į šiaurę. {Laboratorijos} pastatas buvo didelis, pagal ebeniečių standartus. Pastatas atrodė kaip didelė, vieno aukšto, belangė mokykla. Mes nusileidome ant stogo, o galbūt tik į nusileidimo vietą ant stogo. Buvome palydėti praėjimu ar rampa žemyn. Šioje planetoje jie neturi kopėčių. Manau, kad jau rašiau apie tai viename iš savo ankstesniųjų įrašų. Jie turi pakilimus (rampas). Atėjome į kambarį. Baltos sienos. Tada perėjome koridoriumi į kitą didesnį kambarį. Susitikome su savuoju, angliškai kalbančiu daktaru. Mes matėme daug kitų ebeniečių, visi buvo apsirengę melsvais, vieno gabalo kostiumais. Besiskiriančiais nuo jų kasdienių kostiumų, apie kuriuos rašiau ankstesniuose įrašuose. Daktaras mums papasakojo, kad visi eksperimentai atlikti šiame pastate, jis tai pavadino ne laboratorija, tiesiog pastatu, siekiant sukurti klonuotas būtybes. Buvome nuvesti į kitą kambarį, kur buvo eilės {rolls} konteinerių, atrodančių kaip stiklinės vonios. Visose voniose buvo kūnai. Buvau sukrėstas, kaip ir 700 bei 754. Kūnai. Keistai atrodantys kūnai. Ne žmonių kūnai, bent jau iš jų ne visi. Pradėjome judėti tarpu tarp vonių. Mes pažvelgdavome į vonias. Tai buvo šlykščiai atrodantys padarai. Paklausiau daktaro, kokios rūšies būtybės laikomos šiose voniose. Daktaras pasakė, kad šie padarai atvyko iš kitų planetų. 700 pasidomėjo, ar šie padarai buvo negyvi, kai atvyko? Ar ebeniečiai juos čia atsigabeno {jau} negyvus? Daktaras paaiškino, kad visi padarai buvo atgabenti į planetą gyvi. 700 paklausė, ar tos būtybės buvo pagrobtos, ir atgabentos prieš jų valią. Daktaras nežinojo žodžio „pagrobtas" reikšmės. Daktaras atrodė sutrikęs. Daktaras {paprašė} patikslinti klausimą. 700 paklausė, ar šie padarai buvo paimti iš kitos planetos ir atvežti į Serpą be jų ar jų planetos lyderių leidimo? Daktaras pasakė, kad būtybės buvo atsigabentos į čia eksperimentams. Šie padarai nėra protingos būtybės. Tada nežemiška būtybė-2 panaudojo žodį „gyvūnai". Gerai, dabar aš suprantu. Visi šie padarai - tai gyvūnai iš kitų planetų. Neatrodo, kad daktaras suprato žodį „gyvūnai". Nežemiška būtybė-2 su daktaru apsikeitė keliais ebenietiškais žodžiais ir daktaras pritarė, „taip, jie yra gyvūnai". Tada pasidomėjau ar šiame pastate buvo kokių nors protingų būtybių. Jis atsakė „taip, bet visi jie buvo jau negyvi, kai atvyko į Serpą. 700 paprašė parodyti tuos padarus. Daktaras pataisė 700-ąjį, tardamas „būtybės". Gerai, spėju, kad padarai {creatures} yra gyvūnai {animals}, o būtybės {beings} yra kaip žmonės {humans}. Leiskite man pirma užrašyti šių padarų, esančių voniose, apibūdinimus. Jie nėra visi vienodi. Pirmas padaras, kurį matau vonioje, panašus į dygliakiaulę. Atrodo, kad jis turi vamzdelį įstatytą į jo vidų. Vamzdelis nusidriekia į dėžę po vonia. Antras padaras, kurį matau, panašus į monstrą. Jis turi didelę galvą, dideles, giliai įsodintas akis, nėra ausų, {yra} burna, bet be dantų. Maždaug penkių pėdų {1,5 m} ilgio, turi dvi apatines kojas, tačiau be pėdų. Turi dvi rankas, tačiau neatrodo, kad turėtų alkūnes. Turi plaštakas, bet nėra pirštų. Šitas padaras taip pat turi vamzdelį, įstatytą į vidų. Kito padaro išvaizdos negaliu su niekuo palyginti. Jis turėjo kruvinai raudoną odą, dvi dėmes viduryje, galbūt, tai akys. Be kojų, be rankų. Jo kvapas buvo labai keistas. Oda buvo išmarginta {blotchy} žvynais. Gal kaip žuvies? Galbūt, tai yra žuvis? Kitas padaras buvo panašus į žmogų. Bet oda buvo balta, ne odos baltumo, bet spalvos baltumo. Oda buvo susiraukšlėjusi. Galva buvo didelė, su dviem akim, dviem ausim ir burna. Kaklas buvo labai mažas. Galva beveik atrodė lyg būtų pasodinta žemai ant liemens. Krūtinė buvo siaura, su panašiais į didelių kaulų išsikišimais. Rankos buvo vingiuotos, su plaštakomis, bet be nykščių. Kojos taip pat buvo vingiuotos su pėdomis ir tik trimis pirštais. Nebegalėjau pamatyti daugiau jokių padarų. Nuėjome kitu koridoriumi, per kambarį, žemyn rampa į kitą kambarį. Įžengėme į kambarį, kuris atrodė kaip ligoninės palata. Ten buvo daug lovų, ar bent kažkas panašaus į lovas, ebeniečių stiliaus lovos. Aš aprašiau jas anksčiau. Visose lovose gulėjo gyvos būtybės, kaip daktaras jas pavadino. Daktaras mums pasakė, kad kiekviena būtybė buvo gyva ir gerai prižiūrima. 700 paklausė daktaro, ar šios būtybės sirgo {ill} ar nesveikavo {sick}. Nežemiška būtybė-2 turėjo tai išversti, o daktaras atsakė „ne, jie gyvenami". Mes visi trys buvome tikrai apstulbę dėl žodžio „gyvenami". Paklausiau nežemiškos būtybės-2, ką daktaras tuo turėjo omenyje. Nežemiška būtybė-2 apsikeitė žodžiais su daktaru. Tada nežemiška būtybė-2 panaudojo žodį „auginami". 700 paklausė daktaro, ar tai buvo klonuotos būtybės, kurias jis anksčiau minėjo. Daktaras atsakė „taip", kad kiekviena būtybė buvo auginama, panaudojo tą patį žodį, kurį ką tik panaudojo nežemiška būtybė-2. 754 paklausė daktaro, ar šios būtybės buvo auginamos kaip augalai. Daktaras atsakė „taip, tai yra geras palyginimas". 700 pasidomėjo, kaip jos auginamos. Daktaras pasakė, kad tam tikros kitų būtybių dalys buvo panaudotos, kad išaugintų šias būtybes. Daktaras pasakė, kad negali paaiškinti proceso angliškai, nes jis nežino žodžių. 700 paklausė nežemiškos būtybės-2, ar ji negalėtų paaiškinti auginimo proceso. Nežemiška būtybė- 2 {taip pat} atsakė, kad ji nežino angliškų žodžių. Nežemiška būtybė-2 pasakė, kad dalelės iš kraujo bei kitų organų naudojami užmaišyti substancijai, kuri patalpinama šių būtybių kūnų viduje. Tai buvo viskas, ką nežemiška būtybė-2 galėjo paaiškinti angliškai. Liepiau 700 grįžti, susirasti 420 ir atsivesti jį čia. Kol laukėme 420, apžiūrėjome tas būtybes. Jie kvėpavo. Jie buvo panašūs į žmones, bent dauguma iš jų. Dvi būtybės gale atrodė kaip žmonės su šunų galvomis. Šios būtybės nebuvo atsibudusios. Jos arba miegojo, arba buvo apsvaigintos su vaistais. Pasirodė 420. Liepiau 420 pažiūrėti, ar galėtų išversti metodiką, naudojama šių būtybių auginimui. Tada 420 pašnekėjo su nežemiška būtybe-2. 420 tikrai geras. Kad ir kiek čia jau buvome, kai kurie spėja, kad apie 18 žemės mėnesių, 420 gerai išmoko kalbą. Tada 420 paaiškino, kad auginimo procese naudojamos ląstelės, paimtos iš kitų būtybių, {jos} auginamos ir maišomos su chemikalais, o tada įterpiamos į kitų būtybių kūnus. Tai buvo viskas, ką 420 galėjo paaiškinti. 420 nežinojo žodžių, kuriuos panaudojo nežemiška būtybė-2. Tačiau žodis „ląstelės" buvo panaudotas. Tada nežemiška būtybė-2 {dar} man paaiškino, kad tam tikri dalykai buvo paimami iš ląstelių vidaus. Tada 700 ir 754 pasidomėjo, ar tas dalykas, paimtas iš ląstelės vidaus, buvo ląstelių membranos {cell membranes} ar ląstelių identifikacijos žymės {identification markers for the cells}. Nežemiška būtybė-2 išvertė tai daktarui. Abu atrodė pasimetę, ir {vėl} pasakė, kad negali paaiškinti proceso, nes nežino tam {reikalingų} angliškų žodžių. 700 panaudojo išsireiškimą „patobulintas biologinis išgavimas {advance biological extraction} iš ląstelių membranų", tačiau nei nežemiška būtybė-2, nei daktaras nežinojo nieko apie šį procesą. Paklausiau 754, ar jis galėtų suprasti, ką jie daro. 754 pasakė, kad žmonių ląstelėse yra mažesnės dalelės {substances}, kurios gali {leisti} atpažinti visos ląstelės su membranomis struktūrą. Tai nėra kažkas, kame Žemiečių technologijos turi pasiekimų, bet 754 apie tai skaitė prieš išvykdamas. Šiaip ar taip 754 nemano, kad žemiečių technologijos gali būti panaudojamos ląstelių išauginimui į tai, ką ebeniečiai išaugina. Ebeniečiai, reikia manyti, atrado būdą kaip išauginti ląsteles į gyvas būtybes. 700 ir 754 pasakė, kad nieko panašaus į tai {his} nėra žinoma Žemėje. Tada paklausiau daktaro, ar 308 kūnas buvo panaudotas sukuriant būtybę. Daktaras atsakė „taip" ir parodė mums tą būtybę. Aš buvau šokiruotas, kartu su 700 bei 754. Šita būtybė, su mūsų komandos draugo krauju ir ląstelėmis, atrodė kaip didelis ebenietis. Bet rankos ir kojos buvo panašios į žmogaus. Kaip jie galėjo šią būtybę užauginti taip greitai? Akivaizdžiai tai virš mūsų supratimo ribų. Pamačiau viską, ką norėjau pamatyti. Pasakiau daktarui, kad mes norėtume išvykti. Nežemiška būtybė-2 pastebėjo, kad aš nusiminiau, ir palietė mano ranką. Tučtuojau pajutau rūpestį. Nežemiška būtybė-2 buvo tikrai susirūpinusi dėl to, ką regėjau. Nežemiška būtybė-2 pasakė „mes išvykstame". Išėjome iš šio pastato, pastato, kurio daugiau nebenorėčiau matyti. Pamačiau tamsiąją šios civilizacijos pusę. Ebeniečiai nebuvo tokia žmogiška civilizacija, kokia manėme ją esant. Bet turiu pasakyti, {kad} jie nieko neslėpė. Daktaras šnekėjo su mumis atvirai taip, kaip ir kiti ebeniečiai. Jie nemoka meluoti. Tai, ką pamatėme pakeitė mūsų įspūdį apie ebeniečius {tai jau nebepasikeis}, kol būsime šioje planetoje.

Keturioliktas anonimo laiškas, 2006-02-01 (versija: 1.01)
[Bilo Rajano {BR} pastaba: Šis laiškas buvo atsiųstas tiesiai man, o nebuvo siųstas Viktorui Martinezui. Jis žemiau pateiktas {tiksliai} žodis į žodį. Nieko nebuvo įdėta ar pakeista. Taip pat, atrodo, yra aišku, kad laiške yra anomalija, nes „102" lyg tais yra kitas asmuo, o ne komandos vadas, {sprendžiant} pagal ankstesnę informaciją. Kviečiu kitą akių porą tai patikrinti.]
102 Komandos vadas
203 Komandos vado pavaduotojas
225 Komandos pilotas Nr. 1
308 Komandos pilotas Nr. 2
420 Kalbininkas Nr. 1
475 Kalbininkas Nr. 2
518 Biologas
633 Mokslininkas Nr. 1
661 Mokslininkas Nr. 2
700 Daktaras Nr. 1
754 Daktaras Nr. 2
899 Apsauginis

Penkioliktas anonimo laiškas, 2006-02-04 (versija: 1.01)


[Bilo Rajano {BR} pastaba: Šis laiškas buvo atsiųstas tiesiai man, o nebuvo siųstas Viktorui Martinezui. Diagrama, pateikta žemiau, buvo atsisiųsta, atspausdinta, o tada nuskanuota į anonimo pateiktą Word programą {tekstinį redaktorių?}, viskas {atlikta} tiksliai taip, kaip nurodyta detaliose instrukcijose.
Nubrėžto apskritimo nesimatė pradiniame atsisiuntime, tačiau, kai diagrama buvo nuskanuota, apskritimas atsirado Word programoje. Kadangi taip buvo sukurtas 4 Mb dokumentas, o atskiri komponentai gali būti lengvai patraukti į šalį {clicked and dragged}, aš padariau ekrano kopiją ir sukūriau daug mažesnį .gif {failą}. (). Pradinis paveiksliukas yra viršuje (http://www.serpo.org/Ebenobject_original.gif).
Aš padidinau šiek tiek kontrastą, kad patamsinti brėžinį malonesnei peržiūrai ir rezultatą patalpinau į http://www.serpo.org/Ebenobject_darkened.gif Jis yra apačioje. Paveiksliukui vardą „Ebenietiškas daiktas" {Ebenobject} davė {pats} anonimas.

 

Originalūs laiškai - www.serpo.org

 

Šio projekto vertimas buvo pradėtas "Gyvam sapne" ir publikuotas "Meškos ausyje"; prie vertimo ar jo taisymo daug prisidėjo šie žmonės: Danielius, Est., Powilaz, Sagittarius, White Phanter.

 

Diskusija apie SERPO projektą - forume.

 

 

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.