Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

2005 metų lapkritį nežinomi anonimai pradėjo tiekti informaciją apie šį projektą laiškų apsikeitimo grupei, jungiančiai NSO reiškinių tyrinėtojus iš viso pasaulio. Serpo projektas - ypatingai slapta amerikiečių ir ateivių apsikeitimo žmonėmis programa, kuri buvo vykdoma 1965-1978 metais. Dvylika JAV kariškių buvo išsiųsti į Zeta Reticuli žvaigždės sistemoje esančią Serpo planetą, o viena būtybė tuo metu liko Žemėje.

Forumo "meškos ausyje" dalyviai išvertė šiuos laiškus į Lietuvių kalbą. Ar tai tikri įvykiai ar fantastika - paliekame spręsti skaitytojams. Savo išvadas pateiksime straipsnių ciklo pabaigoje. Šią savaitę publikuojame sekančius laiškus

Devynioliktasis anonimo laiškas, 2006-08-21 (versija: 1.00)


Įslaptintas nacionalinio saugumo dokumentas apie pentageną (pentagen), kristalinį stačiakampį, Nevados bandymų aikštelė
[Moderatoriaus pastaba. Legenda: KS – Kristalinis Stačiakampis {CR} – ibeniečių energijos šaltinis; NBA – Nevados bandymų aikštelė {NTS}.]
1. Pentageno (vandenilio-5) slapta gamyba JAV.
A. Tritis (tritium) gaminamas, įterpiant neutronus helio dujose. Neutronai gaunami, suteikiant protonams energijos tiesiniame greitintuve, o tada jais bombarduojant sunkiųjų metalų taikinį, pagamintą iš volframo bei švino, {protonų} suskaldymo metu {spallation process} atsiskiria neutronai. Gauti neutronai suvaldomi (pristabdomi) per susidūrimus su švinu bei vandeniu, tai padidina jų pagavimo efektyvumą helio dujose, paleistų per taikinį, siekiant pagaminti tritį. Tritis yra nuolatos atskiriamas iš dujų, taip pildomos jo atsargos.
B. Gamindami tritį, JAV tyrinėtojai atrado kitą izotopą, kuris gamybos metu greitai dingsta. Tiksliau, buvo atrasti keli izotopai, kurie atšokdavo nuo volframo. JAV tyrinėtojai pradėjo programą, kuri bandė pagauti tuos nepagaunamus izotopus. Viena slaptas gamykla {facility} buvo įrengta Nevados bandymų aikštelėje. Gamykla buvo pavadinta „Ietimi" {The Lance}.
Šios gamyklos priedanga buvo tokia, atseit, joje buvo laikomas eksperimentinis cheminių medžiagų gaminimo greitintuvas. Tričio gamykloje buvo purkštuvas {injector}, greitintuvas {accelerator}, suvaldimo pastatas {containment building}, surinkimo aparatas {collection apparatus} ir saugojimo rezervuaras {storage vessel}.
C. Pentageno gamyba. Nors tikslios jos detalės yra stipriai įslaptintos, žemiau pateikiamas grubus paaiškinimas. 1)Purkštuvas. Procesas pradedamas purkštuve. Didelės energijos spindulys nukreipiamas į vandenilio atomus, juos įgreitindamas, kad suformuotų protonų spindulį. Šis spindulys skiriasi nuo tričio spindulio tuo, kad yra ne mažos, bet didelės energijos spindulys, sustiprintas cheminio lazerio stiprintuvu.
2) Greitintuvas. Protonai įgreitinami, sumaišant anglies atomą su azoto-13 izotopu. Taip gaunami du anglies atomai, pozitronas ir neutrinas. N13 {tekste nurodyta B13} izotopai susijungia {fuses}, kad suformuotų didelės energijos greitintuvus (gama).
3) Suvaldimo pastatas. Suvaldimo pastatas buvo pastatytas, kad jame patalpintų purkštuvą ir greitintuvą. Pastate, tiesą sakant, yra požeminis tunelis, kuris sujungia greitintuvo pastatą su suvaldimo pastatu. Dėl atsirandančių sintezės {fusion} ir radiacijos {pašalinių produktų}, atliekant greitinimą, suvaldimo pastatą teko pastatyti už 1 kilometro. Tikslių priežasčių, kodėl taip buvo padarytą, nežinoma. Greitintuvo spindulys nukreipiamas iš greitintuvo pastato į suvaldimo pastatą (per tunelį).
4) Surinkimo aparatas. Pastate yra sudėtingos eilės filtrų, kuriuose naudojamos cheminės medžiagos ir kiti įslaptinti dalykai {items}. Manoma, kad tai panašu į tričio suskaldymo procesą {tritium spallation process}, tačiau ten naudojami keli kitokie žingsniai. Įėjimo vietoje {injection port} yra „nuotekų vožtuvai" {leak valves}, kuriuose įtaisyti srovės matuokliai, matuojantys, kiek pentageno išteka per tas angas {ports}. Ištekėjęs pentagenas surenkamas. Šiame procese naudojamas polonis, bet tikslus metodas nežinomas. Taip pat vienoje filtravimo sistemoje naudojamos argono dujos. Viename filtre yra cinku padengti bakai {zinc lined vessels}, kurie yra įkrauti elektronais.
5) Saugojimo rezervuaras. Saugojimo rezervuare galų gale surenkamas ir saugomas pentagenas. Rezervuaro vidus padengtas berilio lydiniu. Rezervuare yra keli sudėtingi „surinkimo" vamzdžiai (tubes), kurie surenka, atvėsina ir laiko pentageną jo paskutinėje gaminimo stadijoje. Galutinis produktas laikomas skystame helyje, kuris apdorotas {charged with} gama radiacija. 2002 rugsėjo duomenimis JAV litre helio laikoma 53,5 pikokiuri {picocuries} pentageno. Kai prireikia pentageno, yra būdas kaip pentageną atskirti iš helio. Šis būdas yra įslaptintas.[/list]
D. „Ietis" bendrai valdoma mokslininkų iš Los Alamos, Brookhaven, Livermore, Sandia ir Savannah upės fabriko. „Ietį" pastatė kompanija, kurios pavadinimas General Atomics. Taip pat pirminiu rangovu buvo Eagle Systems.
E. Remiantis vienu šaltiniu, „lankytojas" paaiškino, kaip pagaminti pentageną. Bet kadangi „lankytojas" aiškino sistemą, kurios negalėjome gerai perprasti, mūsų mokslininkai pasiėmė gautos informacijos kąsniukus bei gabaliukus {bits and pieces} ir pradėjo eksperimentus. JAV pirmiausiai eksperimentavo su pentageno gaminimu Los Alamose 1977 metais.
F. Pentagenas yra penktasis vandenilio izotopas. Jis yra radioaktyvus su gyvavimo pusperiodžiu {half life} 0,34222 sek. Tačiau, naudojant sudėtingą laikymo bei saugojimo sistemą, pentageną galima laikyti prailgintą laiko tarpą. Kažkaip JAV mokslininkai sužinojo, kad pentagenas savaime pasigamina Merkurijaus planetoje. Pentageno garų galima aptikti žemutinėje Merkurijaus atmosferoje. 2006 metais NASA planuoja nusiųsti zondą {probe} į Merkurijų, kad šis surinktų pentageno. Los Alamose vykdomas slaptas projektas, pavadintas „Pindall", jo tikslas sukurti {pentageno} rinkimo būdą kosminiam zondui.
G. Pentagenas yra medžiaga, kuri pristabdo {aggravates} energijos išskyrimą {process} KS viduje. Pentagenas KS viduje nėra radioaktyvus ir neyra.
H. Taip pat atliekamas eksperimentas su pentagenu, kad padindintų energijos atidavimą elektriniuose transformatoriuose. Šiuo metu šį eksperimentą atlieka Sandijos laboratorija. Eksperimentas vykdomas 3 techninėje zonoje (Tech Area III).
I. „Ieties" direktorius yra Philip Conklin iš energijos mokslų departamento {Department of Energy Scientist}.
J. 2008 metai „Ietis" bus išplėsta, bus pastatyti du papildomi pastatai {structures} „naujoms technologijoms" pentageno gamybai.
K. Manoma, kad MIT {?} ir Majamio universitetas eksperimentavo su vandenilio-5 rinkimu, panaudojant chloro, fluoro, anglies {Chlorofluorocarbon} sistemą. Tačiau, pagal Energetikos departamentą {DOE - Department of Energy?}, šis būdas yra netinkamas!
L. Vandenilis-4, kurio ir buvo rinkta, pasirodė pernelyg nestabiliu, kad jį būtų galima rinkti bei išlaikyti kokiems nors ilgesniems laikotarpiams.
M. „Ieties" personalas sudarytas iš 62 mokslininkų ir technikų.
2. Naujos žinios apie KS (Kristalinis Stačiakampis – energijos šaltinis)
A. Nuo 1956 {metų}, buvo atlikta daug eksperimentų, panaudojant KS. Daugumą eksperimentų atliko Los Alamos, Energijos departamento rangovas. Prisiminkite, kad KS buvo aprašytas taip:
Išmatavimai: 26cm x 17cm x 2,5cm. KS svoris: 728 gramai. Yra tikimybė, kad turime „du" KS. Vieną, kuris sveria 668 gramus, o kitą, kuris sveria 728 gramus. Viename slaptame dokumente buvo naudojama santrumpa DVSEŠ-1 {PVEED-1} [Dalelyčių Vakuuminis Sustiprintas Energijos Šaltinis {Particle Vacuum Enhanced Energy Device}]. Ji leidžia suprasti, kad yra ir DVSEŠ-2! Mokslininkai nenaudoja santrumpos KS {CR}, {jie naudoja} DVSEŠ arba {vadina} „magiškuoju kubu".
B. Ar prisimenate mažą tašką, kuris viduje suko ratus, kai KS buvo duodama apkrova? Mūsų mokslininkai išsiaiškino medžiagą, esančią taške. Buvo atrasta, kad taškas yra įkrautos {charged} (?) antimedžiagos idealiai apvali dalelytė. Iki šiol mūsų mokslininkai nesupranta, kaip šis antimaterijos gabaliukas gali išlikti stabilus, kol „negauna užduoties" judėti. Jie iki šiol nesupranta, kaip antimaterija pradeda judėti ir kaip išskiriama energija, kai KS duodama apkrova.
C. Mūsų mokslininkai išsiaiškino, kad KS pagamintas iš nežinomos medžiagos su aptiktais keliais nežinomais elementais. Viena iš medžiagų panaši į anglį, bet {tai} ne tokia anglis, kokią mes žinome. Kita medžiaga panaši į cinką, bet kitokio tankumo nei cinkas.
D. Mūsų mokslininkai negali paaiškinti antimaterijos ir neutronų, kurie yra sukuriami, o, pašalinus apkrovą, išnyksta , elgesio.
E. Mūsų mokslininkai negali paaiškinti, kodėl KS turi nekintamą 72 laipsnių {pagal Farenheitą} temperatūrą. Net kai šiluma nukreipiama į KS, temperatūra išlieka 72 laipsniai. Kaip tai nutinka negali būti paaiškinta.
F. Kai kurie mokslininkai mano, kad KS valdomas nuotoliniu būdu, galbūt nežinomo palydovo, esančio orbitoje {aplink} Žemę. Tačiau net ekranuotas KS veikia tvarkingai.
G. Kai KS duodama apkrova, jis sukuria 23,450 MHz dažnio signalą. Tačiau, kai KS duodama didesnė apkrova, {signalo} dažnis nuo 23,450 MHz pakyla iki 46,900 MHz, kitaip {sakant} padvigubėja. O, kai apkrova sumažinama, {signalo} dažnis krenta iki 1,25 kHz, tai yra neapkrauto KS nuolatinis dažnis. Nesvarbu kokią apkrovą KS bedėtume, dažnis niekada neviršija 46,900 MHz!
H. Ar prisimenate nedidelį rinkinuką kvadračiukų, kuriuose yra horizontalios vielytės? Buvo nustatyta, kad vielyčių {medžiaga} panaši į volframą. Vielytės kažkaip pagamina {conduct} energiją, atmušdamos neutronus atgal į skystį. Mažas taškas, kai KS duodama apkrova, atšokinėja {bounces} nuo vielyčių. Atsiminkit, tik tam tikros vielytės reaguoja, t.y. išsiplečia; kai KS apkraunamas. Mokslininkai mano, kad priklausomai nuo apkrovos tik kai kurios vielytės išsiplečia. Kažkaip pagaminamos energijos kiekis reguliuojamas panaudojamų kvadračiukų kiekiu.
I. JAV vyriausybė {bando} nukopijuoti KS. 2001 metais JAV vyriausybė pagamino vieną, kuris netgi veikė... tik trumpą laiko tarpą. Gamyba buvo ypatingai įslaptinta, o įtaisas Nevados bandymų aikštelėje susprogo, sužeisdamas du (2) darbuotojus.
J. KS istorija {timeline}:
    1. 1947 m. antroje avarijos vietoje randamas KS.
    2. 1949 m. Los Alamoso mokslininkai atliko pirmuosius bandymus su KS. Tuo laiku niekas nežinojo, kas tai yra. Kai kurie mokslininkai manė, kad tai buvo tik langas.
    3. 1954 m. Sandijos laboratorijos atliko keletą eksperimentų su KS, bet aš iki šiol tiksliai nežinau, kaip jis buvo panaudotas.
    4. 1955 m. KS buvo paskolintas Vestinhauzui (Westinghouse) eksperimentams.
    5. 1958 m. KS buvo paskolintas Korning Stiklams (Corning Glass), bandant nustatyti medžiagą, iš kurios jis buvo pagamintas.
    6. 1962 m.KS pirmasis oficialus tyrimas, atliktas Los Alamose ir aprašytas slaptoje ataskaitoje.
    7. 1970 m. buvo nustatyta, kad KS yra daugiau nei stiklas. Buvo erdvėlaivyje rasta vieta, kurią KS atitiko. Mokslininkai nustatė, kad KS buvo kažkokios rūšies energijos šaltinis.
    8. 1978 m. nustatyta, kad KS yra didelės galios energijos šaltinis, tiekiantis elektros energiją visam laivui.
    9. 1982 m. KS pirmą kartą išbandytas, buvo išgauta energija.
    10. 1987 m. KS buvo duotas E-sistemoms (E-systems) nuodugniems bandymams.
    11. 1990 m. buvo įrodyta, kad KS yra neribotas energijos šaltinis {unlimited power system}. Buvo išsiaiškintos KS sandara bei sudedamosios medžiagos. Tačiau, niekas nesuprato, kaip jis veikia.
    12. 1998 m., siekiant paspartinti KS įsisavinimą, buvo pradėtas KS projektas „Magiškasis kubas".
    13. 2001 m. KS projektas „Magiškasis kubas" perkeltas iš Los Alamoso „Ateities technologijų" skyriaus (Futures Division) į „Ypatingųjų projektų K dalies" skyrių ("Special Projects € Section K" division).[/list]
K. Šiuo metu [2002 m. rugsėjo mėn.] KS laikomas Los Alamoso K dalies pastatuose.
3. Naujausios žinios apie lankytojų padėtį
A. Remiantis projektu „Prošvaistė" (Gleam) (kuris bus aptartas vėliau), JAV turi ryšį su mūsų „lankytojais". Ryšio sistema sudaryta iš eilės stipriai įslaptintų retransliacijos stočių ir palydovų. Ryšio sistemai duotas pavadinimas „Ešelonas" (Echelon). Ją prižiūri Gynybos ryšių agentūra (Defense Communication Agency), o ne Nacionalinio saugumo agentūra (National Security Agency).
B. „Lankytojai" atvyko į šią planetą ar mus aprūpino tiesioginio ryšio priemonėmis {links} šiomis datomis:
    1. 1964 m. balandis – Socorro, Naujosios Meksikos valstija {NM};
    2. 1969 m. balandis – White Sands, Naujosios Meksikos valstija;
    3. 1971 m. balandis – White Sands, Naujosios Meksikos valstija;
    4. 1977 m. balandis – White Sands, Naujosios Meksikos valstija;
    5. 1983 m. lapkritis – nežinoma vieta, bet spėjama, kad tai buvo Ketlando oro pajėgų bazė (Kirtland AFB);
    6. 1990 m. lapkritis – White Sands, Naujosios Meksikos valstija;
    7. 1997 m. lapkritis – Nevados bandymų aikštelė;
    8. 1998 m. lapkritis – Nevados bandymų aikštelė;
    9. 1998 m. lapkritis – Nevados bandymų aikštelė;
    10. 1999 m. lapkritis – Nevados bandymų aikštelė;
    11. ) 2001 m. lapkritis – Nevados bandymų aikštelė.[/list]
C. Kitas ateivių apsilankymas numatytas 2009 lapkritį Nevados bandymų aikštelėje.
4. Naujausios žinios apie mokslininkų padėtį.
A. Pateikiamas sąrašas mokslininkų ir pareigūnų, kurie turėjo priėjimą prie „programos":
Admiral Henry G. Chiles, USN/Ret, U.S. Naval Academy;
Willard H. Miller, Ret USN Cmdr, E-Systems;
Vic Alessi, U.S. Industry Coalition;
Steve Chu, Department of Physics, Stanford, University;
Charles B. Curtis, Nuclear Threat Initiative;
Derrick J. Olterson, Department of Energy; Colena H. Besman, USAF;
Shirley A. Jackson, Rensselaer Polytechnic Institute;
Raymond Jeanloz, U of California at Berkeley;
Paul Messina, CA Institute of Technology;
Robert W. Noonan, Palisades Institute for Research Services;
Christopher W. Mauche, Lawrence Livermore;
Gerhard L. Weinberg, Scientific Research Agency;
Harris Wesley, MIT;
Earl Barnes, Institute for Technological Studies;
James Sherley, MIT;
Charles Yost, USAF;
Alfred Hubbard, NSA;
Albert Osterheld, EG&G;
Konard L. Kahler, EG&G;
Robert E. Miller, BDM;
Jason D. Menzel, Northwestern University, Physics;
Klaus Von Karman, Los Alamos;
George Haufman, Los Alamos;
Lyle Rossmart, Los Alamos;
Richard Devitt, Los Alamos;
Arthur Lundahl;
Stanley Schneider;
Robert Friend;
Phillip Keaton;
Richard Helms;
Clyde Neiberheimer;
Charles Sheldon;
Leo Vrana;
R.B. Willingham;
Aronld White;
Dr. Gerald Rothberg;
James Garland;
William Hipps;
Curtis Lemay; <
>Norris E. Bradbury, Jr, Los Alamos/DOE;
Craig McPherson, DOE/EG&G;
Dean L. Housman, Sandia;
Charles A. Delormonte, Sandia;
Jonathan K. Doty, Sandia;
Barbara K. Shipman, White House Intelligence;
Nicholas O. Bausmenta, MIT;
Harold Zirin, Calif Institute of Tech;
John Manley;
MG K.D. Nichols;
Albert Alexander;
Norris E. Bradbury;
T.B. Larkin;
Edward Teller;
Alvin Graves;
William Webster;
James McCormack;
Carroll Tyler;
James Russell;
Samual Mickelson;
Alvin Betts;
Glenn T. Seaborg;
Robert Oppenheimer;
David Lilienthal;
Daniel Gallery;
Harold Harmon. [/list]
5. Los Alamos projektas „Prošvaistė" {Gleam}.
A. Stipriai įslaptintas projektas, kuris užsiima tiesioginiu ryšiu su „lankytojais". Nauja ryšių technologija naudoja daugiadažnius siuntėjus {multi-frequency sending units}. Siuntėjas nukreipia daugiadažnius {spindulius} tam tikra kryptimi. Didelio greičio siuntimo sistema leidžia spindulius perduoti milžinišku greičiu. Daugiau beveik nieko nežinoma apie tai. Į šį projektą įtraukti Los Alamos ir keletas rangovų, tame tarpe, EG&G, BDM, Motorola, Risburn Corporation ir Sandija (Sandia). Bazė {facility} pastatyta 40 aikštelėje, Nevados bandymų aikštelėje.
Vienas gandas (tik gandas iš mano šaltinio) yra toks, kad „lankytojai" perdavė mums šią technologiją. Ji leidžia mums bendrauti su „lankytojais" {žymiai} greičiau, nei seniau. Dalis šios programos užsiima cheminių lazerių naudojimu, {jie} pagreitina {pushing} ryšio spindulį...
Kaip tai buvo paaiškinta man (ne specialistų terminais), keletas dažnių kartu yra uždedami ant spindulio ir nukreipiami {propelled} į taikinį, t.y. gavėjui {receiver}. Gavėjas tada sustiprina energiją ir persiunčia signalą į kitą tašką (retransliavimo stotį?). Kažkaip, cheminis lazeris pastumia spindulį, taip priversdamas jį judėti greičiau nei paprastai.
B. Daugiau informacijos apie projektą galbūt pasirodys kitais metais, ji bus paskleista per jūsų [NSO] {laiškų apsikeitimo} grupę, kad būtų perkelta į serpo.org internetine {web} svetainę.
6. Technologijų perkėlimas iš 51 zonos (Area 51) į Nevados bandymų aikštelę [NBA].
A. Ankstyvaisiais 50-aisiais senoji Atominės energijos komisija (Atomic Energy Commision) įkūrė NBA, kad atliktų antžeminius branduolinius bandymus. Bandymų aikštelėje plotas eksperimentams {test space} apima 1426 kvadratinių mylių, o bombardavimams ir kitoms tyrimų sritims plotas iš viso apima 5470 kvadratinių mylių. NBA yra padalinta į 30 zonų (Areas), kurios savo ruožtu dalinamos į ruožus {units}.
Branduoliniai bandymai, tiek antžeminiai, tiek požeminiai, buvo vykdyti aštuoniose iš trisdešimties zonų. NBA pagrindinė gyvenvietė {camp} yra Merkurijus (Mercury). Merkuryje yra visos palaikymo struktūros {support facilities} NBA valdymui. Nors oficialiai NBA valdo Energijos departamento rangovas, Bethtel, tačiau neoficialiai NBA valdo JAV armijos palaikymo grupė „Lima" (Lima). „Limos" jus nerasite paminėtos jokiose oficialiose JAV armijos publikacijose ar grupių sąrašuose.
„Lima" yra įslaptinta veikianti grupė.
NBA oficialiai saugo Wackenhut apsaugos paslaugos, Energetikos departamento privatus rangovas. Tačiau, iš 185 Wackenhut apsaugos darbuotojų, iš tikro, 57 yra Teisingumo departamento komandiruoti federaliniai agentai. Papildomai, NBA įslaptintus saugojimo veiksmus vykdo 80 JAV karinių policininkų. Ir dar 44 iš JAV oro pajėgų apsaugos policijos saugo ypatinguosius sandėlius {Special Storage Facility - SSF}, esančius 6 zonoje, 23A ruože. Ypatinguose sandėliuose laikomos ypatingų ginklų (branduolinių ginklų) atsargos.
Ypatingųjų sandėlių egzistavimas yra įslaptintas, nes JAV vyriausybė nenori prisipažinti, kad laiko daugiau ginklų nei oficialiai nurodyta sutartyse dėl {branduolinių} bandymų užraudimo. Ypatinguose sandėliuose laikoma maždaug 300 branduoliniai ginklai. Šalia ypatingųjų sandėlių yra kitas stipriai įslaptintas sandėlis {storage facility}, žinomas kaip „K aikštelė" ("Site K").Iš tikro niekas nežino, kas laikoma „K aikštelėje", bet kai kurie tiki, kad ten laikomos „lankytojų" dovanos Jungtinėms Amerikos Valstijoms! NBA oficialiai reklamuoja keletą kompleksų {facilities}, esančių jos nuosavybėje. Vienas yra prietaisų {device} surinkimo kompleksas 6 zonoje, 2A ruože.
Pagal oficialius leidinius, šiame komplekse surenkami branduoliniai ginklai, kuriuos naudoja požeminiuose bandymuose. Neoficialiai, šiame komplekse vykdomi eksperimentai su „lankytojų dovanomis". Kitas kompleksas, esantis NBA ir oficialiai pavadintas „Didelių sprogimų eksperimentiniu kompleksu" (Big Explosive Experimental Facility), vykdo sprogimų modeliavimus {simulations}. Neoficialiai, šiame komplekse yra požeminis įėjimas į U aikštelę (Site U), kurioje 1987 m. pastatyti įslaptinti požeminiai bandymų kompleksai. Šaltiniai praneša, kad U aikštelė naudojama surinkti lankytojų varomąsias sistemas {propulsion systems}.
Nors Bethel valdo NBA, bet keletas kitų rangovų turi pastatus ir atlieka bandymus NBA. Amador Valley Operations, Los Alamos, Lawrence Livermore, EG&G, Special Technical Laboratories, the U of California, Special Physics Operational Laboratories, Sandia National Laboratories, BDM Corporation, Motorola, Kyle-Witt Corporation, General Motors Remote Research Facility, DRAC, CIA, NSA, USN, U.S. Army Special Forces Training Center, USAF Scientific Evaluation Center, Defense Communication Agency, Remote Operations Facilities, U.S. National Reconnaissance Office, Advance Physics Laboratories, MIT, KENN Corporation and General Dynamics.
B. Viktorai, {pateiksiu} šiek tiek svarbių datų, kurias gavo mano šaltiniai ir kurios liečia NSO ir svarbius istorinius įvykius:
    1. 1957 m. pirmasis bandymas atlikti eksperimentus su Rosvele (Roswell) perimto erdvėlaivio varomąja sistema. Eksperimentai buvo atliekami 8 zonoje, 3c ruože.
    2. 1961 m. pirmasis bandymas skristi su pataisytu Rosvelo erdvėlaiviu 29 zonoje, 1b ruože.
    3. 1962 m. Los Alamoso radiaciniai bandymai vykdyti su Rosvelo erdvėlaiviu 18 zonoje, 3Z ruože.
    4. 1964 m. sprogimas, sukeltas eksperimentinės varomosios sistemos, įdėtos į Rosvelo erdvėlaivį, 7 zonoje, 19S ruože.
    5. 1968 m. Rosvelo erdvėlaivio (su JAV varomąja sistema; senąja branduoline varomąja sistema) pirmasis sėkmingas skrydis 29 zonoje, 1B ruože.
    6. 1970 m. sprogimas, sukeltas „lankytojų" varomosios sistemos 25 zonoje, 8B ruože.
    7. 1970 m. nežemiškos būtybės-2 namo įrengimas 15 zonoje, 11 ruože.
    8. 1987 m. pradėti statyti nauji požeminiai bandymų kompleksai 6, 12 ir 26 zonose.
    9. 1991 m. pradėti statyti papildomi bandymų kompleksai 23 (Merkurijaus), 14, 20, ir 19 zonose. Visi papildomi pastatai naudojami Ateivių Tyrimo Komplekso [ATK] {Alien Research Facility} ir Gynybos Pažangos Tyrimų Agentūros (GPTA) {Defense Advance Research Agency}.
    10. 1994 m. pirmasis kraustimas Ateivių tyrimo komplekso [ATK] iš Grumo ežero (Groom Lake) į 11 zoną.
    11. 1996 m. prezidentas Klintonas aplankė ATK.
    12. 1998 m. baigtas ATK perkraustymas į NBA.
    13. 2001 m. prasidėjo naujos lankytojų varomosios sistemos bandymai.
    14. 2002 m. Projektų „Prošvaistė" (Gleam), „Delta", „Adomas" (Adam), „KRISPA" (KRISPA), „Orionas" bandymai.
    15. 2004 m. atliktas galutinis Groom Lake kompleksų perkraustymas į NBA.
    16. 2006 m. atliktas galutinis Papoose Lake kompleksų perkraustymas į NBA.
    17. 2008 m. 13 zonoje turi būti užbaigta nauja „Lankytojų nusileidimo platformos" konstrukcija [su pridėtų papildomu laiku; visa tai {skirta} kitai ateivių į JAV viešnagei, kuri suplanuota 2009 m. lapkritį Nevados bandymų aikštelėje].[/list]
C. Apie ateivius gautos žinios iš NBA šaltinių.
1. Įvairios ateivių rūšys bei rasės žinomos JAV vyriausybei:
a) Ibeniečiai (E B E N S) [Serpo planeta, Tinklelis]
b) A R C H Q U L O I D S
c) Q U A D L O I D S
d) H E P L A L O I D S
e) T R A N T A L O I D S[/list]
7. NBA vystomos technologijos
A. Projektas „Delta" – stipriai įslaptintas projektas atrasti būdams kaip išimti tam tikras medžiagas iš ateivių erdvėlaivių. Šiame projekte bandoma išimti medžiagas iš žinomų ateivių gaminių {artifacts} ir nustatyti tikslią šių medžiagų sandarą.
B. Projektas „Adomas" – projektas, kuris veikia radiacija ar branduoline energija ateivių medžiagas, kad išsiaiškintų, kaip ateivių medžiagos gali sugerti ar ekranuoti radiaciją.
(Viktorai, man buvo apie jį papasakota žodžiu, aš nesu tikras, ar jie projektą įvardino kaip „Adomas" ar „Atomas".)
C. Projektas „KRISPA" – stipriai įslaptintas projektas, kuriame imamos ateivių technologijos ir vystomi civiliniai pritaikymai. Daugiau beveik nieko nežinoma.
D. Projektas „Orionas" – tai ateivių varamosios sistemos {propulsion system} bandymų projektas, apie kurį aš papasakosiu vėliau.
E. Projektas (pavadinimas nežinomas) – stipriai įslaptintas projektas, kuriame, panaudojant ateivių technologijas, atliekami medicininiai bandymai. Tai atliekama NBA, Ginkluotųjų pajėgų technologiniame institute (Armed Forces institute of Technology) bei Majamio medicininės mokyklos padalinyje (U. of Miami Medical School).
F. Projektas (pavadinimas nežinomas) – stipriai įslaptintas projektas, kuriame ateivių technologijos taikomos kosminėms kelionėms. Daugiau beveik nieko nežinoma.
G. Projektas „Sigma" – vykdomas projektas, kuriame tiriamas ateivių erdvėlaivis. Šis projektas perkeltas iš Groom Lake į NBA.
H. Projektas „Klajoklis" (NOMAD) – stipriai įslaptintas projektas ateivių rasių tyrinėjimams.
I. Projektas „Žvaigždžių šviesa" (STARLIGHT). Mažai žinoma, bet jame tiriamas kosmosas, panaudojant ateivių technologijas.
8. Slapti JAV planai kosmoso tyrimams
Nacionalinio Saugumo agentūra kartu su NASA (NSA/NASA) susivienijo, kad sukurtų naujas technologijas Visatos tyrimams. NSA-NASA paleido šiuos giliojo {deep} kosmoso zondus.
    A. 1965 m. pirmasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Paplotėlis" (Patty).
    B. 1967 m. antrasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Svynas" (Sween).
    C. 1972 m. trečiasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Dakota".
    D. 1978 m. ketvirtasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas nėra žinomas.
    E. 1982 m. penktasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas nėra žinomas.
    F. 1983 m. šeštasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas nėra žinomas.
    G. 1983 m. septintasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas nėra žinomas.
    H. 1983 m. aštuntasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Mo" (Moe).
    I. 1985 m. paleistas kosmoso zondas per SS misiją 51-J, kodinis vardas „Deginantis spindulys" (Sting Ray). (Viktorai, nesu tikras, ar tai buvo tikras ryšio zondas, ar kažkoks kitoks zondas.)
    J. 1988 m. devintasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Gintarinė šviesa" (Amber Light).
    K. 1988 m. dešimtasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Sandalo šlepetė" (Sandal Slipper).
    L. 1989 m. vienuoliktasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Kokerio viršūnė" (Cocker Peak).
    M. 1992 m. dvyliktasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Spindinčios akys" (Twinkle Eyes).
    N. 1997 m. tryliktasis giliojo kosmoso zondas, kodinis vardas „Aitvaro raizginys" (Kite Tangle).
Šie zondai buvo panaudoti, kad užmegztų ryšį su ateiviais. Jie suformavo savotišką ryšio kartotuvų sistemą. Daugiau beveik nieko nežinoma.
9. NBA kuriama nauja varomoji sistema {propulsion system}. Nors tai įslaptinta, iš tikro bandoma JAV lėktuve panaudoti ateivių technologijas. Per kitą savo kelionę į NBA aš sužinosiu apie tai daugiau jūsų {laiškų apsikeitimo} grupei.
Bus daugiau...
Anonimas

Moderatoriaus pastabos:
I) Papildomos, patvirtinančios informacijos apie ateivių energijos šaltinį [EŠ], dar žinomą kaip „Kristalinis stačiakampis" arba „Magiškasis kubas", ir H5, t.y. pentageną galima rasti NSO „pogrindiniame" klasikiniame bestseleryje:
EXEMPT FROM DISCLOSURE {Neįtraukta į atskleidimo programą} € Capt Robert M Collins, Ret USAF, Peregrine Communications, 2nd ed., May © 2006, ISBN# 0976642638, 192 pp. /
Skaitykite. 159-168 pslp. „Ateivių energijos šaltinis (EŠ), kodinis pavadinimas „Kristalinis Stačiakampis" ir H5 gamyba".
Knygą galima užsisakyti iš Amazonės.
II) Užsienio technologijų skyrius – Raito-Patersono (WRIGHT-PATTERSON) oro pajėgų bazė: ibeniečiai
Ateivio detalus, natūralaus dydžio maketas www.qtm.net/~geibdan/mandible/
„Raudonoji knyga" yra ypatingai stora su JAV vyriausybės surinktais ir užrašytais labai detaliais pasakojimais apie NSO tyrimus pradedant 1947 metais ir iki šių dienų. Ši rudai-oranžinė knyga atnaujinama kas penki (5) metai, joje taip pat įtraukta svarbios {cross-over} informacijos iš „Geltonosios knygos".
„Geltonoji knyga", kitaip žinoma kaip „Biblija", joje yra pateikta ateivių užrašyta visatos istorija, taip pat ir ateivių dalyvavimas Žemės vystimesi bei evoliucijoje. Ji buvo atvežta į Žemę ir moteriškos lyties nežemiškos būtybės-2 išversta bei padovanota JAV vyriausybei per įžymųjį 1964 m. balandžio apsilankymą {landing} Holomano oro pajėgų bazėje (Holloman AFB).
Stiveno Spilbergo 1977 m. filmas „Trečio tipo artimieji susidūrimai" (Close Encounters of the Third Kind) remiasi įžymiuoju apsilankymu {landing} Holomano oro pajėgų bazėje, o taip pat žmonių ir ateivių apsikeitimo {programa}, pavaizduota pačiame {filmo} gale, kai parodomi 10 (dešimt) vyrų ir 2 (dvi) moterys, lipantis į ateivių erdvėlaivį.
III) GPTA ir GPTPA {DARA vs. DARPA} Pentagono dokumentuose
Pentagono dokumentuose minima Gynybos Pažangos Tyrimų Agentūra (GPTA) {Defense Advance Research Agency (DARA)}. Nebent būtų dvi agentūros su panašiais pavadinimais, tai gali būti teksto rinkimo klaida {a typo}, nerūpestingumas, variacija ar sutrumpinimas dabartinio pilno bei oficialaus pavadinimo ir akronimo, kuris yra toks:
Gynybos Pažangos Tyrimų Projektų Agentūra (GPTPA) {Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)} nuoroda
Agentūros pavadinimo variacijos bei akronimo GPTA (DARA) galima rasti cia Ten minima Gynybos Pažangos Tyrimų Agentūra (GPTPA) {Defense Advance Research Agency (DARPA)} (Neatitikimas? – Pavadinimas ir akronimas nesutampa).
www.cdi.org/program/document.cfm?DocumentID=1726&from_page=../index.cfm
Gynybos Pažangos Tyrimų Projektų Agentūra (GPTPA) bando sukurti pigią paleidimo į kosmosą technologiją. GPTA tikisi panaudoti varomosios jėgos idėją, žinomą kaip prieš įpurškiant į kompresorių masės atšaldymą {mass injection precompressor cooling (MIPCC)}...[/I] (Neatitikimas? – du akronimai tai pačiai agentūrai?)
Kai dėl Anglijos karinių akronimų: www.boeing.com/ids/news/1999/news_release_991025n.htm
St. Louis, 1999-10-25, Boingo (Boeing) kompanija paskelbė, kad sudarys sutartį su Jungtinės Karalystės Gynybos Aviacijos Remontų Agentūra {Defence Aviation Repair Agency (DARA)} dėl Chinook malūnsparnių CH-47 pavarų dėžių tikrinimo bei taisymo darbų Europoje.[/I]
IV) Ešelonas {ECHELON}:
Pagal wikipedia.org, Ešelonas yra stipriai įslaptintas pasaulinis signalų žvalgybos bei analizės tinklas bendrai valdomas JK ir JAV (UK-USA). Ešelonas gali perimti radijo ir palydovinį ryšį, telefoninius pokalbius, faksus bei el. laiškus beveik visame pasaulyje, jis taip pat atlieka surinktos informacijos automatinę kompiuterinę analizę bei rūšiavimą.
Pagal įvertinimus Ešelonas kiekvieną dieną perima po 3 milijardus pokalbių {communications}.
Kai kurios žinomos ar įtariamos antžeminės stotys priklausančios ar įsitraukusios į Ešelono tinklą yra šios:
    • Fort Meade, Maryland, U.S. (Nacionalinio saugumo agentūros būstinė)
    • Geraldton (Vakarinė Australija)
    • Menwith Hill (Yorkshire, JK)
    • Misawa Air Base (Japonija)
    • Morwenstow (Cornwall, JK)
    • Pine Gap (Australijos šiaurinė teritorija – netoli nuo Alice Springs)
    • Sabana Seca (Puerto Rikas - JAV)
    • Shoal Bay (Australijos šiaurinėje teritorijoje)
    • Sugar Grove (West Virginia, JAV)
    • Yakima (Washington, JAV)
    • Waihopai (Naujoji Zelandija)
    • West Cape, Vakarinė Australija (Exmouth Gulf, Australija - JAV)

 

Originalūs laiškai - www.serpo.org

Šio projekto vertimas buvo pradėtas "Gyvam sapne" ir publikuotas "Meškos ausyje"; prie vertimo ar jo taisymo daug prisidėjo šie žmonės: Danielius, Est., Powilaz, Sagittarius, White Phanter.

Diskusija apie SERPO projektą - forume.

 

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.