Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Spaudoje, bent jau anksčiau, gana dažnai buvo rašoma apie žmonių kontaktus su nežemiškomis būtybėmis. Dalis žmonių besidominčių kontaktais su ateiviais besąlygiškai tiki bet kokia pateikiama informacija šia tema, kita dalis šią informaciją vertina skeptiškai. Tai gi, panagrinėkime šį ufologinį fenomeną is skepsio ir kritinio mąstymo pozicijos.
Šio reiškinio tyrimais užsiima begalė tyrinėtojų, antropologų, sociologų ir religijotyrininkų

, tame tarpe ir Michilas Geršteinas, Ufologijos komisijos prie Rusijos geografų bendrijos pirmininkas. Deja tyrimai rodo jog dauguma kontaktuotojų pasirodo esą apsišaukėliai. Savo

darbo rezultatus M. Geršteinas išdėstė knygoje "Anapus NSO", kurioje skeptiškai vertino šį ufologinį fenomeną. Tyrimai

Rusijoje parodė, jog iš šimto šešių žmonių kurie teigė kontaktavę su ateiviais ir dėl to kreipėsi į Maskvos „Sojuzufocentrą", tik keturi buvo pripažinti sveikais. Likusiems buvo rastos visokios bėdos susijusios su psichikos sutrikimais: keturiasdešimt septyniems - šizofrenija, keturiasdešimčiai - psichopatija, septyni kentėjo nuo intelektualinio nepakankamumo, pas aštuonis buvo aptiktos smegenų patologijos, o pas dar du - lengvos formos maniakinės depresinės psichozės. Jekaterenburgo ufologai pakvietė du nepriklausomus ekspertus psichiatrus kurie ištyrė vietinius kontaktuotojus ir gavo panašius rezultatus: iš trisdešimties praėjusių tyrimą asmenų tik du buvo pripažinti psichiškai sveikais. Septyniolika kentėjo nuo įvairių formų šizofrenijos, o vienuolika turėjo kitokius psichikos sutrikimus.
Visų pirma reikia apsibrėžti kas yra kontaktuotojas. Kontaktuotojas tai toks asmuo kuris patiria kontaktą su nežemiška gyvybės forma. Kontaktai gali vykti verbaliai, fiziniškai ar mintimis, kurių pasėkoje, gaunama kokia nors informacija. Informacija taip pat gali būti perduodama žodžiais ar mintimis, tačiau dažnai ji būna perduodama užrašant tekstus, kuriuos telepatinio kontakto metu padiktuoja nežemiškos gyvybės formos. Taip pat informacija gali būti perduota piešiniais ar vaizdiniais, kurie yra įamžinami kontaktuotojo.
Žinoma dažnai sunku patikrinti kontaktuotojo pateikiamą informacijos autentiškumą. Ufologai nepatikliai žiūri į kontaktuotjų informaciją jei ji pateikiama kokio nors astralinio kontakto metu, t. y. perduodant informaciją per atstumą, automatinio rašymo metu, vizijomis ar panašiais būdais. Kiek rodo tyrimai, tokie kontaktuotojai paprastai būna nestabilios psichikos žmonės, kurie perteikia savo liguistos fantazijos vaisius kaip grynąją tiesą. Tokie žmonės paprastai labai emocingai reaguoja jei bandoma kritikuoti jų pateiktą informacija. Jie kaunasi už savo informacijos autentiškumą ir neabejoja jos tikrumu. Bet koks pasiūlymas pasitikrinti sveikatą pas psichiatrą būna sutinkamas aršiu puolimu. Deja tokios informacijos autentiškumo patikrinti neįmanoma. Žinoma tokie kontaktuotojai pateikia „įrodymus" jog jie kontaktavo su ateiviais iškitų planetų, tvirtindami jog jų kūnuose yra įdėti implantai. Tačiau pasiūlius pasitikrinti ar tai iš tiesų yra implantai, tokie kontaktuotojai paprastai atsisako tai daryti, nes jie ir taip žino jog implantai egzistuoja. Paprastai tokiais implantais, jei pavyksta juos patikrinti, būna riebalų sankaupa po oda ir nieko daugiau. Tačiau ir tada kontaktuotojai randa logiškai pagrįstų paaiškinimų. Tokių kontaktuotojų sąmonė visada randa loginius paaiškinimus visai kritikai kuri išsakoma jų atžvilgiu. Tačiau čia iškart peršasi filosofo Čestertono išsakyra mintis, jog niekas nebūna toks logiškas, kaip beprotis.
Ufologija stengiasi skeptiškai vertinti tokią informaciją kurios neįmanoma patikrinti. Pavyzdžiui jei žmogus teigia jog informacija buvo perduota ateivių iš Krakatu planetos esančios Gurdum žvaigždės sistemoje. Tokių pavadinimų nėra mūsų astronominiuose kataloguose, vadinasi informacija gali būti ir išgalvota veikiant kokiai nors psichinei ligai, ar elementariam norui išgarsėti. Pastebėta, jog kai informacija liečia kokius nors konkrečius, patikrinamus dalykus, kontaktuotojai dažnai pateikia begalę dezinformacijos. Elementarus pavyzdys galėtų būti tai jog pateikiami neteisingi atstumai tarp kontakto metu gautų žvaigždių koordinačių ir realios žvaigždės padėties daungaus skliaute.
Taip pat ufologai skeptiškai vertina ir mesijo kompleksu „apdovanotų" liudytojų parodymais. Tarkime asmuo patyręs „kontaktą" su kitos planetos atstovais, galaktikos taryba, ar dvasiškai labiau pažengusia civilizacija, patampa ateivių mesijais, kurie skelbia visur ir nuolatos apie savo kontaktus. Tokie asmenys teigia, kad juos buvo pagrobę ateiviai, juos apmokė įvairiausių su jų technologija ar dvasingumu susijusių dalykų ir paleido į Žemę skleisti žinią apie ateivių mokymą. Jie esą geriausiai išmanantys informaciją apie ufonautus nes su jais praleido ilgą laiką ir pažįsta juos kaip nuluptus. Žinoma visada atsiranda tokių asmenų pasekėjų, kartais net gimsta kvazireliginio pobūdžio bendruomenės. Pavyzdžiui apokaliptinio pobūdžuios sekta Heaven Gates, kuri tikėjo jog ateiviai juos pasiims iš Žemės ir sekdami įkūrėjo mokymu nusižudė išgerdami mirtiną dozę migdomųjų.
Žinomiausia tokio pobūdžio sekta šiuo metu yra Raeliečiai, kurių įkūrėjui, ateivis vardu Jahvė paaiškino Bibliją. Nuo to laiko raeliečiai laukia ateivių pasirodymo Žemėje, nes jie yra mūsų kūrėjai kurie sugrįš. Tam raeliečiai stengiasi kurioje nors valstybėje įkurti ateivių ambasadą Žemėje, tačiau kolkas visos valstybės atmetė tokio pobūdžio prašymus, Lietuva beje taip pat atmetė tokį prašymą. Raeliečių bendruomenė yra ir Lietuvoje, jie net yra išsileidę savo knygelę kurioje aiškinamas Raelio mokymas.
Dvasinio ateivių paveldo perdavimu taip pat abejojama. Nes labiau apsiskaitęs žmogus iškart pastebės jog paprastai toks dvasinis ateivių mokymas susideda iš įvairių Žemės religijų kokteilio. Paprastai didžioji dalis būna rytietiško ar ezoterinio pseudorytietiško mokymo kratinys, permaišytas su krikščioniškuoju mokymu. Kyla klausimas, kodėl ateivių dvasinis mokymas toks žemiškas? Štai tie patys raeliečiai, savaip perinterpretavo Bibliją. Kas įdomiausia, anot to mokymo, ateiviai naudojasi labai jau žemiškomis technologijomis, kaip lazeriai ir branduoliniai ginklai. Dar įdomiau tai, jog visai nepaisoma istorinio kritinio metodo ir Biblijos citatoms, išimtoms iš bendro konteksto, suteikiamos realybės netitinkančios sąvokos. Ir tikrai stebina tai, jog bent jau poroje vietų ateiviams labai parūpsta sukritikuoti Vatikaną.
Taip pat ufologai nepasitiki tokių asmenų parodymais kurie per daug domisi ufologija. Manoma jog tokie asmenys gali vadovautis netikrais atsiminimais, skaitytais knygose.
Ufologams rūpi informacijos patikimumas. Tad jei informacijos neįmanoma patikrinti, tai ji kaip ir tampa beverte.
Įdomu yra stebėti kokio pobūdžio informaciją pateikia ateiviai kontaktuotojams. Tai paprastai būna informacija kurios aptarimas populiarus tame laikmetyje. Šaltojo karo metu kontaktuotojai be perstojo kalbėjo apie branduolinio karo grėsmę. Vėliau apie naikinamus miškus. Šiuo metu dažnai ateiviai dažniausiai kalba apie globalaus atšilimo ir trečiojo pasaulinio karo grėsmę.
Patyrinėjus ufologijos istoriją, labai sėkmingai galima atsekti, tai kas buvo aktualu vieno ar kito laikmečio žmonėms. Tai gi čia kyla klausimas, kodėl ateiviai kalba ir taip žinomus dalykus kurie gausiai aptarinėjami visuomenėje? Kodėl jie siunčia žmones misijai skelbti apie tai, apie ką ir taip kalba spauda, mokslininkai ir kitokio pobūdžio organizacijos? Kodėl ateiviai nepaskelbia iš anksto to kas bus aptariama vėliau? Pavyzdžiui, kodėl nebuvo kalbama apie globalujį atšilimą prieš 40 metų, o tik prakalbėta dabar, nors jo aktualumas jau ir taip buvo aiškus? Nejau ateiviai tokie nenuovokūs ir nepastebi žemiečių vystymosi tendencijų? Ufologai mano jog tokie liudijimai taip pat gali būti netikri. Nes žmogus kalba ir taip žinomus dalykus, bet pateikia juos kaip niekam nežinomą tiesą.
Kitas įdomus kontaktų aspektas yra tas, jog tiriant kontaktų istoriją, priklausomai nuo istorinio etapo, keičiasi ir ateivių planetos dislokacija iš kurios jie atvyko. Su kiekvienais metais ateivių gimtoji planeta vis tolsta nuo Žemės. Tik prasidėjus pagrobimų bumui, visi ateiviai atvykdavo iš Marso arba Veneros. Mokslui įrodžius jog tose planetose nėra mąstančių gyvybės formų, ateivių gimtoji planeta nusikėlė į Saulės sistemos pakraštį. Atsirado nežinoma mokslininkams Saulės sitemos planeta iš kurios ne va atskirsdavo ateiviai. Mokslininkams ištyrus Saulės sitemą ir išsiaiškinus kie joje iš tiesų yra planetų, ateiviai nusikėlė į tolimesnes žvaigždes. Pastaruoju metu ateivių gimtoji planeta nutolo tiek, kad jie jau gyvena ir kitose galaktikose. Atsiranda mokslui nežinomų žvaigždžių pavadinimai, kurių neįmanoma patikrinti. Nors kartais žinoma pasakomos ir egzistuojančios koordinatės.
Ką gi mums sako tokie kontaktuotojų pareiškimai? Antropologai tai sieja su kinematografija. Tiksliau su tuo kaip keitėsi fantastinio kino ateivių planetų padėtis. Pačiame pirmąjame mokslinės fantastikos filme „Skrydis į Mėnulį" pastatytame 1902 metais (ražisierius Georges Melies) ateiviai gyveno visai šalia mūsų. Vėliau, pokario metais, vystantis mokslinės fantastikos žanrui ateiviai atvykdavo iš Marso arba Veneros. Palaipsniui mokslinės fantastikos kine ateivių gimtosios planetos vis tolo nuo Žemės. Antropologai tiriantys ufologijos fenomeną, daro sąsajas tarp kino ir kontaktuotojų parodymų. Stebina toks panašumas.
Svarbiausia kiekvieną kontakto atvejį yra įvertinti kritiškai. Nepasiduoti atradimo džiaugsmui kuris temdo sąmonę. Kritinis mąstymas šiuo atveju yra geriausias pagalbininkas, kiekvienas ufologas turėtų visų pirma vadovautis kritiniu mąstymu ir turėti dalelytę skepsio, nes kitaip už realybę bus priimta tai kas tėra liguistos fantazijos padarinys.


Gabrielius E. Klimenka    

                                                                                  Straipsnis paimtas iš anomalija.lt

 

  

Patiko straipsnis ?

 

Jai taip pasidalink, kad ir kiti matytu. Taip padėsi mums .

 

Ačiū !!!

 

 

 

Turi ką pasakyt ?

 

Komentuok , mes laukiam nuomonės iš tavęs !

 

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.