Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  Norint rimtai nagrinėti ufologijos temas, griežtas skepticizmas nėra produktyvus, nes ribojant prielaidų bazę prarandamos paaiškinimo galimybės. Išvadų teisingumas priklauso nuo faktų ir naudojamų prielaidų teisingumo, todėl nuo to priklauso ar sugebame pamatyti tiesą – pasirinkę neteisingą paradigmą, nors ji gali būti labai populiari, gausime tikrovę neigiančias išvadas. Pavyzdžiui, istorijoje naudojama chronologija, visas istorijos modelis, gali būti klaidingas, ir jeigu jį laikysime neginčijama tiesa, būsime priversti neigti realias galimybes. Tai ypač pasakytina apie technologijų ir mokslo istoriją – jeigu tartume, kad kompiuteris buvo išrastas tik 20 a. viduryje, visos logikos, kurioms reikalinga tokia technologija, bus laikomos neteisingomis iki šio momento.

  Civilizacijų istoriją matome iš savo perspektyvos – kaip žmonių pasaulį. Tačiau nuo pat pradžios buvo sąlyčių su aukštesniu pasauliu požymių, kurie išlikę mitologijose. Tas pasaulis yra dievų pasaulis, kurį daugelyje ufologijos hipotezių įprasta laikyti kontaktų su nežemiškomis civilizacijomis įrodymu. Mitologijos atsiradimą, galima aiškinti ir žmonių fantastine kūryba, kurioje buvo naudojamas hiperbolizuotas žmogaus vaizdinys, sujungiant jį su gamtinėmis stichijomis ir priskiriant supergalias, o galima manyti, kad šios idėjos atsirado iš realių kontaktų su daug kartų intelektualiai ir technologiškai pranašesnėmis būtybėmis. Visos ankstyvosios kultūros turėjo tokios formos kūrybos pavyzdžių: Šumerų civilizacija, Egipto civilizacija, Indijos civilizacija, Majų civilizacija ir t.t. Kaip indoeuropiečių palikuonys, tokią politeistinę sistemą turėjo ir lietuviai.

  Tai reiškia, kad šis sąlytis įvyko labai seniai, tik dabar mes jį neteisingai aiškiname. Iš to sektų išvada, kad planeta gali turėti ir kitą istoriją, matomą ne iš žmonių, bet iš „dievų“ perspektyvos, kurioje kompiuteris prieš 2 tūkstančius metų nėra joks absurdas. Griežtas skeptikas, matantis tik pusę tiesos ir įsivaizduojantis, kad jo logika nepajudinama, išimdamas iš formulės kintamuosius, susiaurindamas prielaidų bazę, gauna neteisingas išvadas ir nėra jokia neginčijama tiesa, nors savo mąstymo rėmuose taip gali manyti. Aišku, dėl to neginčijamų įrodymų reikalavimo svarba nesumenkėja, tačiau neturėtume neginčijamu laikyti tai, kas tėra abejotina prielaida, nors ir intensyviai propaguojama švietimo ir propagandos programose.

  Daugumoje išsivysčiusių senovės kultūrų dievai buvo vaizduojami kaip humanoidai ir pabaisos, tik vėliau buvo pereita prie nematerialios tikrovės garbinimo, kuri buvo maksimaliai nužmoginta. Tačiau senovėje dievų pasaulis buvo vaizduojamas pagal to meto mokslo ir technologijų išsivystymo lygį. Daugeliui galimų kontaktų atvejų, savo naudotose technologijose neturėjo jokių atitikmenų. Todėl dabar išlikę paaiškinimai labai iškraipyti. Bet sukūrus savo technologijas ir perpratus daugelį tikrovės valdymo principų, atsirado geresnis nepaaiškintų reiškinių supratimas. Todėl daugelį ezoterinės ufologijos teorijų galima laikyti senovės mitologijų tąsa, tik kuriamų su geresniu technologiniu išsilavinimu. „Dievai“ virto ateiviais, nežemiškų civilizacijų atstovais, magija – pažangiu mokslu ir technologijomis. Telieka klausimas kas tai yra – nežabota fantazija ar realaus sąlyčio iškraipyta interpretacija?

  Pavyzdžiui, imkime Senojo Testamento pirmąją knygą, kurioje turime Edeno istoriją. Neginčijamų išvadų padarymui šiuo metu įrodymų turime nedaug, tačiau ši žmogaus išvarymo iš Edeno „sodo“ istorija gali būti interpretuojama ne tik kaip alegorija, bet ir kaip tikras įvykis, be jokios simbolikos. Išlikusiuose rankraščiuose kalbama ne apie transcendentinį nematerialų Dievą, bet greičiau apie dievus, kurie įvardijami daugiskaita, Elohim, ir buvo į žmogų panašūs dvikojai humanoidai.  Hebrajų kalboje galūnė -im yra vyriškos giminės daugiskaita. Tokia interpretacija pirštų išvada, kad visa Senojo Testamento teologinė transcendentinio Dievo interpretacija neteisinga, o pirminis variantas buvo „dievai“, galimai, savo „Edeno“ bazėje ar kolonijoje, Žemėje darę su žmonėmis genetinius eksperimentus.

  Visa žemojo pasaulio, žmonių civilizacijų istorija, yra tik „dievų“ arba ateivių sukurtas ir lig šiol kontroliuojamas eksperimentas. Tokiu atveju neginčijamos skeptikų logikos ir istorijos paradigmos būtų visiškas BS, nors jiems atrodo, kad jie gina tiesą nuo bepročių puolimo.

Šaltiniai:

https://en.wikipedia.org/wiki/Elohim

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Genesis

Straipsnio autorius - Klajūnas

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.